Viktig information till dig som arbetar med sociala medier i Göteborgs Stad – inför EU-valet 26 maj

Du som jobbar med sociala medier i Göteborgs Stad bör vara lite extra noggrann både nu och under valets slutspurt samt under själva valhelgen. Det finns en något ökad risk att verksamhetens sociala mediekanaler utsätts för kapningsförsök eller rent av blir kapade. För att minska risken bör du använda dig av tvåfaktorsinloggning.

Tvåfaktorsinloggning är en säkerhetsfunktion som skyddar din verksamhets sociala mediekonto utöver lösenordet. När tvåfaktorsinloggning är aktiverad på kontot blir du ombedd att ange en särskild inloggningskod eller bekräfta ditt inloggningsförsök varje gång någon försöker få tillgång till det sociala mediekontot från en dator eller mobil enhet som kontot inte känner igen.

Syftet med att slå på tvåfaktorsinloggning är för att minska riskerna och förhindra spridning av desinformation eller att sociala mediekontot utsätts för censur av obehöriga.

Tvåfaktorsinloggning i de olika kanalerna

Eftersom Facebook är den vanligaste sociala mediekanalen i Göteborgs Stads verksamheter har vi tagit fram en manual hur du går tillväga på Facebook. Du hittar den i slutet av denna information.

Facebooks egen hjälp hittar du här: https://www.facebook.com/help/148233965247823

Tvåfaktorsinloggning på LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/544

Tvåfaktorsinloggning på Instagram:
https://www.instagram.com/accoun…/two_factor_authentication/

Tvåfaktorsinloggning på Twitter: https://help.twitter.com/en/managing-your-account/two-factor-authentication

Ha lite koll….

Det kan vara bra  om ni  utser någon som kontrollerar kanalen lite extra noga fram till valet för att se så att inga olämpliga diskussioner eller inlägg kommit igång.

Om du upptäcker att diskussioner drar iväg åt olämpligt håll eller rent av spårar ur, behöver du gå in och moderera i kanalen. Om det, trots dina uppmaningar om att hålla god ton inte förbättras, kan du tvingas att stänga ner möjligheten att lämna kommentarer på inlägget. Observera att detta måste göras separat för varje inlägg.

Så här aktiverar eller hanterar du tvåfaktorsautentisering för facebook via datorn:

 1. Gå till dina inställningar för säkerhet och inloggning genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet av Facebook och klicka på Inställningar > Säkerhet och inloggning:
 2. Bläddra ned till Använd tvåfaktorsautentisering och klicka på Redigera:
 3. Klicka på ”Kom igång”:
 4. Välj SMS som säkerhetsmetod och tryck ”Nästa”:
 5. Ange ett telefonnummer om detta inte redan är gjort för kontot och tryck ”Nästa”:
 6. Bekräfta telefonnumret genom att skiva in koden som skickats via SMS:
 7. Stäng av möjligheten att den kommande veckan logga in utan kod och klicka på ”Slutför”
 8. För att kunna logga in även om den registrerade telefonen skulle förkomma bör även en ytterligare metod för inloggning anges. Förslagsvis bör återställningskoder för inloggning skapas och lagras på ett säkert ställe inom bolaget/förvaltningen/stadsdelen:
 9. Klicka på ”Hämta koder”:
 10. Spara koderna på ett säkert men tillgängligt ställe och tryck sedan ”Stäng”:
 11. Inställningarna är nu färdiga. Samtliga enheter som används logga in på det sociala mediet behöver vid nästa inloggning ange en kod som erhålls via SMS. Detta är dock endast vid första inloggning. Kontot och kommunikationskanalen har nu ett avsevärt högre skydd mot kapning och obehörigt användande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *