Verktygsnavigering – mobilanpassning av goteborg.se

På de flesta webbplatser finns det – utöver den huvudsakliga navigeringen – en sekundär navigering som består av verktyg och funktioner som på olika sätt underlättar besökarnas användning av webbplatsen. Förenklat kan man säga att det finns tre syften med verktygsnavigering:

 • Hjälpa användaren att ta del av webbplatsen innehåll. Det kan till exempel handla om funktioner för att läsa upp textinnehållet eller innehåll på andra språk.
 • Exponera generella funktioner och innehåll på samtliga sidor. Det kan till exempel vara övergripande kontaktuppgifter och intern sökmotor.
 • Ge användaren mervärdesfunktioner kopplade till innehållet, som dela-länkar och skriv ut-funktion.

Placering av verktygsnavigation

Det finns ett flertal ställen på en webbsida som lämpar sig för att placera verktygsnavigation; sidhuvud, sidfot, i anslutning till en artikel.

När vi nu mobilanpassar goteborg.se skiljer vi på de verktyg och funktioner som berör hela goteborg.se och de som är specifika för innehållet på en enskild sida. Det är också en princip som används på många andra stora webbplatser enligt artikeln Utility Navigation: What It Is and How to Design It, av Susan Farrell.

Verktyg som berör hela goteborg.se är till exempel sökfunktion, information på andra språk och övergripande kontaktuppgifter. De bör placeras i antingen sidhuvudet eller i sidfoten.

Verktyg som är specifika för innehållet i en artikel är till exempel uppläsningsfunktion, skriv ut-funktion och dela-länkar. De bör finnas i anslutning till själva artikeln på sidan, antingen ovanför eller under innehållet.

Skillnad i placering mellan dator och mobil

Eftersom surfande på mobilen har en del specifika förutsättningar och begränsningar påverkas både vilka verktyg som finns på mobilen och var de placeras.

På mobilen är det viktigt att hålla sidhuvudet så litet som möjligt och undvika för många länkar. Därför kan en majoritet av de verktyg som berör hela goteborg.se placeras i sidfoten eller under en framfällbar meny i sidhuvudet. Endast de verktyg som är av stor vikt för många besökare exponeras direkt i sidhuvudet, till exempel sökfunktionen.

På dator finns det mer utrymme i sidhuvudet och därför kan en del av det som på mobilen finns dolda i en meny eller placerats i sidfoten istället lyftas upp för att exponeras tydligare för besökaren.

Vissa verktyg kanske inte är lika relevanta på mobil som på en dator. Skriv ut-funktionen är troligtvis något som väldigt få besökare skulle använda på sin mobiltelefon. Även dela-länkar till sociala medier är mindre användbara på mobil eftersom de inte delar innehållet via exempelvis facebookappen, som troligtvis är användarens förstaval på mobilen, utan öppnar facebook.com i mobilens webbläsare. Att via mobilen logga in på facebook.com blir då ett större steg för besökaren än att kopiera URL:en på sidan hen vill dela och sedan klistra in den i facebookappen.

Så används sidhuvud och sidfot på goteborg.se idag

För att inför mobilanpassningen av webbplatsen kunna utvärdera vilka länkar som ska finnas i sidhuvudet och sidfoten mätte vi under två månaders tid antal klick i de olika fälten.

Generellt kan sägas att det är få av användarna som klickar på något i sidhuvud eller sidfot. Under de två månaderna vi mätte såg resultaten ut så här:

 • i 0,78 % av besöken klickade användaren på en länk i sidhuvudet (exkl. sök-knappen).
 • i 0,65 % av besöken klickade användaren på en länk i sidfoten.

Fördelning av antalet klick i sidhuvudet på dagens goteborg.se

sidhuvud

Länk Andel besök där länken klickats
Logotyp Göteborgs Stad 0,42%
Other languages 0,19%
International website 0,09%
Teckenspråk 0,04%
Suomeksi 0,03%
Lyssna på goteborg.se 0,02%
Totalt 0,78%

Fördelning av antalet klick i sidfoten på dagens goteborg.se

sidfot

Länk Andel besök där länken klickats
Kontakta Göteborgs Stad 0,32%
Sök handlingar och protokoll 0,06%
Press 0,04%
Sök på goteborg.se 0,04%
Aktuelltarkivet 0,03%
Felanmälan – gator, torg, parker 0,03%
Tillgänglighetsinformation på webbplatsen 0,03%
Lämna synpunkter 0,02%
Hitta politiker 0,02%
Göteborgs Stad på Facebook 0,02%
Om webbplatsen 0,02%
Om cookies 0,01%
Om RSS på goteborg.se 0,00%
Ansvarig utgivare 0,00%
Totalt 0,65%

Sex principer för uppdelning av länkar mellan sidhuvud och sidfot

Utifrån klickstatistiken och de tre användningsområdena för verktygsnavigering har vi i mobilanpassningsprojektet identifierat sex principer för hur vi fördelar länkar och verktyg mellan sidhuvud och sidfot:

 1. Sidhuvudet ska hållas så rent som möjligt.
 2. Efterfrågade länkar placeras i sidhuvudet snarare än i sidfoten.
 3. Endast verktyg som är av stor vikt för många användare visas direkt i sidhuvudet på mobil.
 4. Länkar till verktyg som ökar webbplatsens tillgänglighet prioriteras framför länkar till informationssidor.
 5. Funktioner/länkar som hör ihop ska ligga tillsammans
 6. Vi ska inte bryta mot vedertagna placeringar av funktioner, till exempel att logotypen ligger i övre vänstra hörnet och att sökrutan finns i övre högra hörnet.

Utifrån dessa principer kommer vi att bygga upp sidhuvud och sidfot på den kommande versionen av goteborg.se. Och eftersom vi arbetar utifrån devisen mobile first tar vi dessutom särskild hänsyn till skärmens begränsningarna på mobilen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *