Våga göra film och gör rätt från början

En person filmar med filmkamera.
Foto: Lo Birgersson

Film är ett utmärkt medium för att kommunicera och informera.  Nya lagkrav vad gäller tillgänglighet i film kan dock kännas avskräckande. Att det blir för svårt och stort. Men om du tänker på tillgänglighet redan när filmen planeras så är det inte så krångligt. 

Det kan vara lättare att förmedla ett budskap med hjälp av ljud och bild än endast genom text. Filmen kan komplettera textinnehåll genom att också visa hur något går till. Med det inte sagt att film kan ersätta text. Det är två olika sätt att få ut information, som när de samverkar kan göra stor skillnad 

Fundera på hur dina videos kommer att konsumeras och var 

Film i sociala medier till exempel måste börja med det viktigaste, något intressant för att folk överhuvudtaget ska titta på den. Du har bara sekunder på dig att fånga en person när hen scrollar i sitt flöde. Vad gör att du själv till exempel väljer att stanna upp och se en film?
När vi ser på årsstatisk för 
Göteborgs Stads Facebook så ser vi att det inte alltid de mest påkostade filmerna som får mest spridning. De kan lätt uppfattas som reklam. Filmer som kännas äkta brukar engagera och väcka intresse.  

När det gäller film på webbplatser har besökaren ofta mer tålamod. Hen är där av en anledning. Hen har sökt upp informationen och vill veta mer och kanske se einstruktionsfilm eller något som beskriver en process eller verksamhet. Här behöver det inte gå fort utan det är viktigare att det är tydligt och att filmen ger det tittaren förväntar sig av den.  

Man kan säga att filmer ( exempelvis instruktionsfilmer) som är ett alternativt sätt att ta till sig befintlig textad information i regel ökar tillgängligheten, medan filmer som innehåller information som inte går att ta till sig i textform riskerar att stänga ute människor.  

Fördelar och nackdelar med film enligt Funka

Följande punkter är tagna från företaget Funka som arbetar med tillgänglighet. http://www.funka.se 

Fördelar med film: 

  • Film gör det enklare för den som har svårt att hantera text. 
  • Film kombinerar flera olika sätt att ta in budskap. 
  • Film kan med enkla medel skapa stämning och känsla. 
  • Film kan visa ”hur det är” eller ”hur det ser ut”. 

Problem film kan ge: 

  • Den som inte hör kan inte uppfatta dialogen, bara följa det som händer i bild. 
  • Den som hör dåligt kan missa delar av det som sägs. 
  • Den som inte ser alls kan inte uppfatta vad som händer i bild om inte det framgår av dialogen. 
  • Den som ser dåligt kan missa detaljer i vad som händer i bild. 
  • Den som varken ser eller hör kan inte tillgodogöra sig film. 
  • Den som inte kan språket som talas i filmen förstår inte dialogen men kan dra vissa slutsatser av till exempel tonfall. 

Tillgänglig film tänker på alla  

Allt tal ska textas. Men det gäller också åt andra hållet – text som ligger direkt i filmen ska också göras tillgänglig för den som inte ser. Antingen genom tal eller att det finns en syntolkning i direkt anslutning till filmen.  

Tänk dig att en person med nedsatt eller ingen syn ska ta till sig filmen. Når budskapet fram även utan den visuella biten? Förstår man vad som faktiskt händer i filmen? Genom att tala tydligt, beskriva vad som händer i filmen och låta människor i filmen presentera sig, kan man se till att även människor med nedsatt syn kan förstå innehållet. Glöm inte att också säga vem som är filmens avsändare och om ni hänvisar till en webbadress för mer information, läs upp den också. Att innehållet i filmen talas hjälper också dem som har lässvårigheter eller annat modersmål än språket i filmenWin win för alla!  

Tänk dig att en person med nedsatt eller ingen hörsel ska titta på filmen. Når budskapet fram även utan ljudet? Förstår man vad som faktiskt händer i filmen? Det kan vara lite knepigare att skapa en film där det visuella faktiskt räcker för att man ska förstå innehållet, och därför kan det vara bra att ha med text i filmen 

Ett bra sätt att testa sin film är att titta på den utan ljud, eller låt en kollega titta på den utan ljud. Förstår hen? Lyssna sen på filmen utan att se. Blir den begriplig? Framgår budskapet?  

Stöd och hjälp kring film finns på Intranätet 

Vi är flera i staden som kan stötta och ge råd kring film, tillgänglighet och vad som funkar i digitala kanaler. Du är inte ensam.  

På sidorna om tillgängligt innehåll i externa digitala kanaler finns mer om film och tillgänglighet. 

Så gör du tillgänglig film – Visuell kommunikations information på Göteborgs Stads intranät

Exempel på fakta på goteborg.se som har kompletterats med  film med syntolkning:  https://goteborg.se/wps/portal/start/funktionsnedsattning/korttidsvistelse-utanfor/korttidshem-korttidsboende/det-har-ar-korttidshem 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *