Vad gör vi med webbsidorna som nästan ingen läser?

I besöksstatistiken för goteborg.se ser vi att mer än en tredjedel av sidorna endast står för 1 procent av sidvisningarna. Hur hanterar vi sidor som väldigt få besöker?

På goteborg.se har vi omkring 3 000 sidor. I förra blogginlägget skrev vi att endast tre procent av sidorna stod för 43 procent av sidvisningarna.

Men det finns ju det omvända förhållandet också. Den långa svans av sidor som står för en väldigt liten del av sidvisningarna.

De minst besökta målsidorna

När vi tog fram statistik för de 1 000 minst besökta målsidorna på goteborg.se kom det som en överraskning hur liten del av det totala antalet sidvisningar som de står för.

De 1 000 minst besökta målsidorna utgör hela 34 % av samtliga sidor på goteborg.se men står endast för 1 % av sidvisningarna på webbplatsen.

1000-minst-besokta-malsidorna

Nu är det inte så enkelt som att säga att vi inte ska prioritera dessa 1 000 sidor eller kanske rent av ta bort dem. Vissa av dem kanske är väldigt viktiga för en snäv målgrupp. Andra kanske är högst relevanta under en kort period under året. Ytterligare några kanske är viktiga ur ett demokrati- eller transparensperspektiv.

Men vi bör fråga oss om inte åtminstone några av de här 1 000 sidorna rimligtvis borde kunna tas bort. För att ha många sidor på en webbplats är inget självändamål.

Fredrik Wackå beskriver det bra i Webbredaktörens handbok:

Tänk att du har en sajt med tio sidor, eller 10 000. Du lägger till en elfte sida, eller 1 000 nya sidor under några månader. Vad har då hänt med de första tio sidorna? Jo, värdet på dem har minskat och kostnaden för sajten har ökat. Det har nämligen blivit svårare att hitta informationen på de ursprungliga sidorna eftersom elva sidor (eller elva länkar i en meny) är svårare att överblicka än tio. Risken för att läsaren inte hittar till rätt innehåll ökar.

Du måste också uppdatera, justera och utveckla innehållet på elva sidor i stället för tio. Detta tar mer tid och kostar därför mer. Eller så kommer du med verklighetens begränsade resurser ägna mindre tid åt att vårda varje enskild sida.

På fyra år har antalet sidor på goteborg.se nästan fördubblats. Många av de nya sidorna är säkert motiverade och ger värde för webbplatsen användare. Men det vi bör fråga oss är vilka som inte gör det.

Skriven av Henrik Hallenius, 2016.

2 kommentarer


 1. Intressant. Och hur lyder er egen reglektion av varför vi ökt sidantalet med nästan 100 %, samtidigt som många inte når en bredare målgrupp? Detvore bra med en analys innn man kommer till åtgärden att de eventuellt ska tas bort.

  Svara

  1. Hej Lasse! Det finns flera anledningar till att vi dubblerat antalet sidor de senaste fyra åren; vi har flyttat in ca 500 förvaltningssidor under Kommun och Politik (låg tidigare som mikrosajter), vi har förändrat vårt navigeringskoncept där en konsekvens varit att sidorna blivit fler, vi har skapat en stringens i vad som ska ligga på mikrosajter kontra goteborg.se, kommunen har fått nya uppdrag o.s.v.
   Självklart behöver vi analysera den här statistiken ytterligare – både för varje enskild sida och på en metanivå. Tanken är inte att vi ska börja ta bort sidor oreflekterat. Snarare handlar det om att vi ska sluta SKAPA sidor oreflekterat. Göteborgs Stad behöver fundera på vad som är syftet med varje enskild sida på goteborg.se – vilken medborgarnytta/effekt sidan har. Och i det arbetet måste det även ingå att mäta de sidor som redan finns. Om en sidan får näst intill inga sidvisningar så kanske sidans effekt inte uppväger den extra komplexitet som sidan skapar för webbplatsen som helhet och den arbetstid som de sidansvariga får lägga på den.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *