Är understrukna länkar fortfarande viktigt?

Det känns ibland som att goteborg.se tillhör en ständigt minskande skara av webbplatser som fortfarande markerar sina länkar som blå och understrukna. Trenden går snarare mot länkar som endast har en avvikande färg från övrig text eller märks ut med större än-tecken (>).
Så varför håller då Göteborgs Stad fast vid de blå understrykningarna?

I grunden är det en fråga om tillgänglighet. Sedan Internets barndom har blå, understruken text varit en universell symbol för en klickbar länk. Detta är något som en klar majoritet av internetanvändarna snabbt känner igen när de kommer till en ny webbplats.

Men är verkligen kombinationen blå OCH understruken text nödvändig? Räcker det inte att de är blå? Jo, för de allra flesta gör det säkert det. Och det är ju många webbplatser idag som endast markerar sina länkar med en avvikande färg.

Men som kommunal webbplats räcker det inte med att bara ta hänsyn till de allra flesta. Har man till exempel problem med färgseendet är det inte säkert att man uppfattar att länkarna har avvikande färg och då är det av yttersta vikt att länkarna är understrukna.

Inte så sällan får vi synpunkter, både från besökare och från vår egen organisation, på understrykningarna. Synpunkter som går ut på att det skulle bli en renare, snyggare och grafiskt mer tilltalande webbplats ifall vi tog bort understrykningarna. Då är det viktigt att vi kommer ihåg vårt uppdrag. Vi ska ge medborgarna service! Och för att ge bra service bör målsättningen vara världens mest lättnavigerade och lättbegripliga webbplats – inte världens snyggaste.

Detta förhållningssätt är inget som Göteborgs Stad själva kommit på utan vi följer helt enkelt Vägledning för webbutveckling som E-delegationen tagit fram. Dessa officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser för offentlig verksamhet är en enorm hjälp för oss webbstrateger i Sveriges kommuner. Därför är det lite förvånande att det ändå är så många som inte följer dem.

1 kommentar


  1. Bra och intressant inlägg!
    : )

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *