Tre principer som lägger grunden för vårt nya navigeringskoncept

Mobilanpassningen av goteborg.se innebär inte bara att vi bygger om webbplatsen med responsiv design. Vi inför också ett nytt navigeringskoncept. Det gör vi för att vi under årens lopp har identifierat tre områden där dagens navigeringskoncept brister:

Rubrikerna i vår toppmeny är för abstrakta

Vi har både i användningstester och via kommentarer i vår webbenkät upprepade gånger blivit varse att många tycker det är svårt att förstå vilken av våra tio menyrubriker de ska klicka på.

sidhuvud

Det är till exempelvis inte helt lätt att gissa att Omsorg & Hjälp innehåller Borgerlig vigsel och Konsumentrådgivning.

Exempel på synpunkter vi har fått är:

”saknar en guide till vilken förbaskad spalt jag ska börja leta i”

”tittade under olika menyer men hittade inte rätt ställe”

Startsidan innehåller alldeles för många alternativ

Dagens startsida på goteborg.se innehåller, utöver den huvudsakliga navigeringen, en mängd olika länkar till nyheter, puffar, direktlänkar, toppuppgiftspuffar och kontaktuppgifter. Som användare blir man lätt överväldigad och får svårt att sortera ut vad som faktiskt är det viktigaste.

startsida_2016-04-20

Inte sällan får vi synpunkter på det här:

”på startsidan upplevde jag att det blev för mycket information att ta in”

svårt att förklara pga min ad/hd, svårt att fokusera så det blir rörigt”

Strukturen är i många fall för djup, vilket innebär många klick för användaren

En myndighet som tillhandahåller en sådan uppsjö av tjänster och service till medborgarna som en kommun gör, kommer alltid få svårt att komma ifrån komplexa webbstrukturer.

Och vi kanske inte heller ska överdriva problematiken med en djup struktur. En klar majoritet av användarna googlar ju sig till innehållet på webbplatsen. Och av dem som inte gör det, så fortsätter de allra flesta att klicka sig längre ner i strukturen så länge som de känner att de är på rätt spår, enligt en artikel av Sam Marshall.

Men i artikeln skriver Marshall också ”What really matters is ‘information scent’, the notion that with each click I feel like I’m getting closer to what I need.” Och där kommer vi tillbaka till problemet med våra abstrakta kategorier. Det kanske inte handlar så mycket om hur många gånger användarna behöver klicka. Istället är det kanske mängden tankeverksamhet de behöver lägga på varje klick är det som är den egentliga boven i dramat. Och som är anledningen till att vi får kommentarer som:

”svårnavigerad att komma till det jag behöver veta”

”inte helt intuitiv webbplats, man får surfa runt mycket”

Eller som Marshall skriver: ”What people find hard is not the act of clicking, but the mental effort involved in deciding what to click”.

Tre principer för nytt navigeringskoncept på goteborg.se

För att åtgärda bristerna ovan har vi i mobilanpassningsprojektet tagit fram ett nytt koncept för navigering, byggt på tre principer.

Princip 1: Använd hela skärmytan för navigering

Istället för att använda en topp- eller vänsternavigering på webbplatsen använder vi hela skärmytan för att presentera navigeringen på webbplatsen.

2 Jobb

Det här är inget vi kommit på själva utan har varit något av en designtrend bland myndighetswebbplatser de senaste åren. Mest känt är kanske gov.uk, men vi har även insprirerats av manchester.gov.uk, liverpool.gov.uk och nyc.gov. Bland svenska kommuner finns bland annat uppsala.se och malmo.se.

De stora fördelarna som vi ser det är:

  • Det blir tydligare för användaren vad som är navigering. Vi kommer därmed bort från problematiken som finns på dagens överbelastade startsida.
  • Det är en typ av navigering som lämpar sig bra på mobila enheter och är lätt att anpassa till olika skärmstorlekar i största allmänhet. Vi slipper därmed den problematiska hamburgermenyn.

En konsekvens av att vi använder hela skärmytan till navigering är att utrymmet för nyheter och puffar på inte minst startsidan minskar drastiskt. Dock tror vi inte att det har någon särskilt stor påverkan på våra användare då vi vet att det är en väldigt liten andel av dem som klickar på den typen av element. Läs mer startsidans minskande betydelse i vårt tidigare blogginlägg Startsidan är död.

Princip 2: Fler och konkretare menyrubriker

Som vi tidigare beskrivit i blogginlägget Toppmenyns begränsningar och hur vi undviker dem i framtiden så får vi, i och med att vi använder hela skärmytan till navigering, möjligheten att ha betydligt fler menyrubriker på nivå 2 än de omkring 10 vi kan ha i vår toppnavigering idag.

Genom att utöka antalet menyrubriker, från 10 till cirka 30, hoppas vi kunna göra dem betydligt konkretare och därmed enklare att förstå och hitta bland för våra användare. Det här kommer även att göra webbplatsens struktur plattare och i viss mån minska antalet klick för våra besökare när de surfar runt på goteborg.se.

Princip 3: Skilj på genomgångssidor och målsidor

Om vi använder hela skärmytan för navigeringen behöver vi renodla våra sidtyper. Framförallt handlar det om att vi ska skilja på genomgångssidor och målsidor.

En genomgångssida:

  • Används för att navigera sig neråt i strukturen.
  • Innehåller endast navigeringslänkar till underliggande sidor.

En målsida:

  • Är det faktiska innehållet.
  • Innehåller inte navigering till undersidor.
  • Alltid sista posten i strukturträdet.

Genomgångssida-målsida

Mer konkret innebär det här att om en användare vill få information om maten i grundskolan så är varje sida på vägen en genomgångssida. Det beror på att vi inte vill ha målsidor som är barn till andra målsidor i vår struktur eftersom barnen då inte skulle gå att nå via navigeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *