Tillgänglighetsredogörelse för webblogg.goteborg.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för webblogg.goteborg.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på webblogg.goteborg.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För webblogg.goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för webblogg.goteborg.se

Förvaltningen för konsument- och medborgarservice inom Göteborgs Stad är ansvarig för webblogg.goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är webblogg.goteborg.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Många länkar identifieras endast via färg vilket göra att det för vissa användare kan vara svårt att se vad som är länkar.
  • Vid flera tillfällen används samma länktext till olika destinationer vilket kan ställa till det för vissa användare. Detta förekommer framförallt i länkning till kommentarer och i länken för att fälla ut och läsa hela blogginlägget.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 9 mars 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att webblogg.goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Stad

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på goteborg.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.