Tillgänglighet i sociala medier

Nu är det några veckor sedan vi var ett stort gäng som samlades på Dalheimers Hus för att lära oss mer om vad det är som gäller för sociala medier i tillgänglighetsdirektivet. I den svenska lagen finns ett tillägg där det står att myndigheter, så långt det är möjligt, ska följa tillgänglighetsdirektivet även i sociala medier.

Hur gör man det då? Sandra Kindberg och Cecilia Almemo från webbstrategiska verksamheten gav oss tips och råd kring vad vi ska tänka på. Bra tips vi fick var bland annat att arbeta med syntolkning – inte minst när det gäller inlägg med film. Vi behöver också tänka på vilken alt-text våra bilder har. Är det en bra alt-text till en bild hjälper det mycket, eftersom de texterna kan läsas upp för våra besökare. Så lägg lite tid på att skriva en bra och beskrivande alt-text. Tänk på att en alt-text ska vara relativt kortfattad. Du kan läsa mer om tillgänglighet och sociala medier på intranätet.

Visuell kommunikation och Lina Strandäng var nästa talare och vi fick handfasta tips och råd kring vad vi ska tänka på när vi själva producerar film. Till exempel att varje ljudupplevelse vi lägger till i en film kan upplevas som jobbig och störande. Tänk avskalat och enkelt var Linas medskick.

Lisa Vukovich och Anna Maria Hammar, också från visuell kommunikation, tog vid och berättade om de digitala mallar som visuell kommunikation arbetat fram för bland annat sociala medier och som ska kunna underlätta för oss när vi skapar inlägg. När vi använder mallarna skapar vi också igenkänning mellan stadens olika kanaler och stärker trovärdigheten för våra sociala kanaler. Mallarna kan du läsa mer om och hitta på stadens webbplats under grafisk profil.

Centrums Stadsdelsförvaltning har gjort en resa på Facebook och valde till slut att helt lägga ner sin Facebooksida. Hanna Björnheden och Joachim Brink lät oss följa med på denna resa från uppstart av kanal till avslut av densamma och berättade om hur tankar och resonemang gått längs resan. Även om deras Facebooksida lagts ner, så finns följare och kommunikationsmöjligheten för dem kvar – men nu istället på Göteborgs Stads officiella Facebooksida. Det nya arbetssättet stämmer väl in på konceptet om ”en stad” som vi alla ska tänka in när vi pratar med våra boende, besökare och företagare.

Ladda ner utbildningens presentationer:

webbstrategiska verksamheten trender tillgänglighet och arkivering

visuell kommunikaiton digitala mallar och rörligt material

presentation om Centrums FB-slut presentation om Centrums FB-slut

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *