Strukturtest: goteborg.se vs Funkaboda

Under våren 2016 gjorde Göteborgs Stad tillsammans med Funka ett strukturtest där vi jämförde strukturen på nya goteborg.se med Funkas fiktiva kommunwebbplats Funkaboda. Nu presenterar vi resultaten och våra planer […]