goteborg.se

Betygsbild

Nätverksträffen för externa digitala kanalansvariga (EDKA) hölls i vår på Gustaf Adolfs Torg 4 – dvs i stadshuset, mellan Wenngrenska huset och Börsen. Jättefina nyrenoverade lokaler i Wenngrenska salen, den […]

Strukturtest: goteborg.se vs Funkaboda

Under våren 2016 gjorde Göteborgs Stad tillsammans med Funka ett strukturtest där vi jämförde strukturen på nya goteborg.se med Funkas fiktiva kommunwebbplats Funkaboda. Nu presenterar vi resultaten och våra planer […]