Styrkor och svagheter i struktur och navigering på goteborg.se

Många kommuner använder sig av toppnavigering och så gjorde även vi på goteborg.se.

Fler och fler går dock ifrån den traditionella toppmenyn till fördel för andra lösningar. I samband med att vi mobilanpassade goteborg.se skapade vi en ny navigering med navigeringskort i stället för toppmenyn. Vi ville så klart testa om vi hade lyckats. Under 2017 deltog därför goteborg.se i Funkas test av olika navigationslösningar för kommunala webbplatser.

Strukturen testades med hjälp av treejack och navigeringen med användningstester på desktop och mobil. Övriga tre kommuner i testen hade en mer traditionell struktur med 6-8 ingångar på startsidan, men med lite olika lösningar för navigeringen.

Här får du en sammanfattning av resultatet.

Det här var bra på goteborg.se

I och med att vi har valt att navigera med kort kan vi ha fler ingångar på startsidan än med toppnavigering. Detta visade sig vara positivt. Vi fick genomgående bra resultat och många av testpersonerna kom rätt direkt.

Vanliga problemområden på webbplatser är ämnen som inte naturligt passar under någon annan övergripande rubrik, till exempel konsumentrådgivning och borgerlig vigsel. Dessa ämnen har vi brutit ut så att de ligger för sig själva i navigeringen. De här testerna var ytterligare en bekräftelse på att vi med det hittat en vettig lösning.

Läs om vår nya navigering i tidigare blogginlägg

Läs inlägget om det strukturtest vi gjorde våren 2017

Goteborg.se:s styrkor utifrån testerna:

  • En tydlig navigering nedåt i strukturen
  • Mycket snabbt att lösa vissa uppgifter, särskilt på mobil

Goteborg.se:s svagheter utifrån testerna:

  • Texttung och bred långt ned i strukturen
  • Långsam navigering som upplevs ansträngande för vissa användare (många klick innan du kommer rätt)

Detta kan bli bättre

Vi kan se om vi kan bli mindre texttunga, till exempel genom att endast behålla ingresser som tillför något. Även se om vi kan komprimera innehållet ytterligare utan att bli otydliga.

Detta löser vi kanske inte

Besökarna hittade till sidorna på goteborg.se, men det tog tid, ofta längre tid än på andra kommunala webbplatser. Beror det på att vi är en stor kommun med en både bredare och djupare webbplatsstruktur än mindre kommuner?

Andra resultat som vi tar med oss

Några resultat från användningstesterna som egentligen inte har med navigeringen att göra visar hur viktigt det är hur man formulerar eller placerar en länk, som är central för innehållet. Det är lätt att den både blir för diskret utformad eller för utstickande, så att den uppfattas som reklam. För att göra det bättre behöver vi i ännu högre grad testa utseende och funktioner, även vid mindre förändringar.

Så här ser goteborg.se ut just nu:

Så här såg goteborg.se ut innan vi gjorde om navigeringen:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *