Strukturtest: goteborg.se vs Funkaboda

Under våren 2016 gjorde Göteborgs Stad tillsammans med Funka ett strukturtest där vi jämförde strukturen på nya goteborg.se med Funkas fiktiva kommunwebbplats Funkaboda. Nu presenterar vi resultaten och våra planer på hur vi ska gå vidare.

Goteborg.se vs Funkaboda

Under hösten 2015 och våren 2016 mobilanpassade vi goteborg.se och i samma veva såg vi även över navigeringskoncept och struktur.

En av principerna i det nya navigeringskonceptet var att vi skulle ha fler och konkretare menyrubriker på startsidan. Vi ökade därför antalet från 10 till 30. Vår tes var att användarna skulle ha enklare att hitta bland 30 konkreta rubriker än 10 abstrakta, trots att det skulle bli fler rubriker att scanna igenom.

För att testa om testen stämde tog vi hjälp av Funka och deras kommunnätverk och gjorde ett strukturtest där vi jämförde strukturen på nya goteborg.se med Funkas fiktiva kommunwebbplats Funkaboda (som i stora drag liknar den struktur goteborg.se hade tidigare).

Så genomförde vi testet

Vi genomförde testet med verktyget Treejack, där det går att testa en struktur utan någon tillhörande design. I testet fick testpersoner, via sin egen dator, mobil eller surfplatta, försöka lösa 16 uppgifter. Testpersonen ska markera den plats i strukturträdet där hen tror att svaret på uppgiften finns.

Under april och maj 2016 genomförde vi två test – ett på respektive struktur. Sedan jämförde vi resultaten för att se i vilken struktur det var enklast för testpersonerna att lösa var och en av de 16 uppgifterna.

Och det blev en jämn match…

Jämnt resultat

funkaboda-vs-goteborg-se

För att få ett tillförlitligt resultat i Treejack bör varje test ha minst 50 respondenter som fullföljt hela testet. Här hamnade vi väl över gränsen med både Funkaboda (320 respondenter) och goteborg.se (159 respondenter).

Av de 16 uppgifterna som testpersonerna skulle lösa så var det i nio fall enklare att lösa dem i Funkabodastrukturen och i sju fall enklare i goteborg.se-strukturen. Alltså ett relativt jämnt resultat.

I Treejack finns även något som kallas för Overall Score. Det är en sammanvägning av andelen som lyckades lösa uppgiften och andelen som inte backade uppåt i strukturen under uppgiften. Det skalas sedan till ett värde mellan 1 och 10.

Om vi tittar på det genomsnittliga Overall Score för samtliga 16 uppgifter så blir resultatet ännu jämnare. Funkaboda får i 7,1 av 10 i genomsnittligt Overall Score och goteborg.se 6,9.

Så går vi vidare

Även om Funkaboda är en knapp vinnare i strukturtestet så tycks det finnas för- och nackdelar med bägge strukturerna. Framöver vill vi därför fortsätta samarbetet och se ifall det går att hitta en gyllene medelväg strukturerna emellan. Kanske ligger det optimala antalet ingångar någonstans mellan Funkabodas sju menyrubriker och goteborg.ses 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *