Så avgör vi ordningen i navigeringen – mobilanpassning av goteborg.se

Inte så sällan får vi som jobbar med goteborg.se frågor om varför ordningen i navigeringen på webbplatsen ser ut som den gör. Och svaret är ganska enkelt: Vi följer huvudsakligen två principer (där den första principen är överordnad den andra):

  1. Innehåll inom samma eller angränsande ämnen placeras intill varandra.
  2. Det mest efterfrågade innehållet kommer först.

Här följer ett par exempel på vad det konkret kan få för effekter för strukturen.

Innehåll inom samma eller angränsande ämnen placeras intill varandra

Som användare på en webbplats är det inte alltid lätt att gissa sig till hur redaktören valt att strukturera innehållet. Och som ansvarig för en webbplats är det viktigt att komma ihåg att användarna knappast vill lägga tankekraft på att analysera och försöka förstå logiken för hur du valt att fördela ämnena i strukturen. De vill bara hitta – och de vill hitta snabbt!

I de fall du väljer att dela upp angränsande ämnen på olika ställen i strukturen är det därför viktigt att tydliggöra den uppdelningen för användaren genom att placera menyrubrikerna intill varandra.

I kommande version av goteborg.se har vi på startsidan valt att ha menyrubrikerna ”Bibliotek” och ”Kultur”. Eftersom ”Bibliotek” mycket väl hade kunnat vara en undersida till ”Kultur” har vi placerat dem intill varandra. På så vis kan användaren snabbt förstå att i vår struktur är ”Bibliotek” en egen ingång.

Bibliotek-kultur

Det mest efterfrågade innehållet kommer först

På goteborg.se har vi under flera år jobbat efter devisen att det är det mest efterfrågade innehållet som ska exponeras tydligast. Allt för att förenkla så mycket som möjligt för så många av våra användare som möjligt.

I vår kommande struktur på webbplatsen innebär det, kanske lite oväntat, att det är ”Jobb” som kommer först. Faktum är att sidan ”Sök lediga jobb” – som är en undersida till ”Jobb” – är den överlägset mest besökta sidan på hela goteborg.se. Till och med mer besökt än startsidan.

Jobb

”Men varför inte i bokstavsordning?”

Bokstavsordning är i teorin ett väldigt bra sätt att organisera innehåll på. Men det kräver att användaren på förhand vet hur du valt att namnsätta innehållet. På en kommunal webbplats är så sällan fallet.

Det är nästan omöjligt för användarna att veta ifall vi döpt sidan med lediga jobb till ”jobb”, ”lediga jobb”, ”sök lediga jobb” eller något helt annat. Likaså om de ska leta under S som i ”Social bidrag”, E som i ”Ekonomiskt bistånd” eller F som i ”Försörjningsstöd” när de behöver ekonomiskt stöd från socialtjänsten.

Resultatet blir att det tar tid för samtliga användare att scanna igenom menyerna på webbplatsen. Genom att tillämpa principerna ovan så underlättar vi åtminstone för de flesta när vi placerar det mest efterfrågade först.

Se gärna Jakob Nielsens artikel för ett djupare resonemang om varför alfabetisk ordning oftast bör undvikas: Alphabetical Sorting Must (Mostly) Die

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *