Resultaten från strukturtestet på goteborg.se visar att vi är på rätt väg

Vi ville förbättra strukturen på goteborg.se. Därför testade vi nytt och testresultatet gav oss rätt. Vi genomförde förändringarna på goteborg.se i morse. 

Nu har vi analyserat resultatet från strukturtesterna vi skrev om i förra blogginlägget.

Syftet med det nya förslaget var dels att förbättra strukturen för stöd till familj, barn och ungdom och socialtjänstfrågor och dels att minska antalet huvudingångar på startsidan. Vårt förslag på förändrad struktur bestod av tre delar:

 • En ny huvudingång som vi kallar Social- och familjefrågor, som bland annat rymmer familjestöd, anhörigstöd, ekonomiskt bistånd och hemlöshet.
 • En sammanslagning av Förskola och familjedaghem och Skola och utbildning till Förskola och utbildning.
 • En sammanslagning av BibliotekKultur, Fritid och natur, och Bidrag, stipendier, föreningar till Kultur och fritid.

Här följer en genomgång av våra slutsatser kring de tre nya huvudingångarna.

Social- och familjefrågor

Social- och familjefrågor är en sammanslagning av sex tidigare huvudingångar:

 • Ekonomi och socialbidrag
 • Stöd till familj, barn och ungdom
 • Invandring och integration
 • Akut hjälp, socialjour och hemlöshet
 • Missbruk, våld och brott
 • Anhöriga och frivilliga

Vi hade ett flertal frågor om Social- och familjefrågor där vi även kunde jämföra resultaten med det test vi gjorde under våren 2016. Det sammantagna resultatet visar att det inte har uppstått några försämringar i besökarnas möjligheter att hitta rätt ingång från startsidan.

Dock finns det en del strukturproblem längre ner i strukturen som gör det svårt för användarna att hitta rätt. Det kommer vi att jobba vidare med framöver.

Förskola och utbildning

Den här sammanslagningen var helt odramatisk enligt resultaten. De frågor vi hade i testet kopplat till Förskola och utbildning fick genomgående höga resultat, med undantag för frågan ”Kan du hitta sidan som informerar om reglerna för skolskjuts?”.

Där behöver vi göra det enklare att hitta information om Skolskjuts under Grundskola och grundsärskola.

Kultur och fritid

Även Kultur och fritid fick höga genomgående höga resultat och sammanslagningen tycks vara problemfri.

5 kommentarer


 1. Hej, hur har ni resonerat utifrån Funka och deras struktur och rubrikingångar? Många kommuner använder sig ju av det.

  Med vänlig hälsning Johanna

  Svara

  1. Hej Johanna! En bärande tanke i vårt navigeringskoncept är att vi velat gå från de få och abstrakta rubrikingångar som Funkaboda (och de flesta kommuner) använt sig av och istället använda fler och konkretare ingångar. Eftersom vi inte använder en toppnavigering på vår webbplats finns heller ingen utrymmesmässig anledning att begränsa oss till endast 8-10 rubrikingångar. I arbetet med vårt navigeringskoncept tog vi kontakt med Funka. De tyckte att våra tankar var intressanta och vi har haft ett tätt samarbete med deras kommunnätverk där vi genomfört tester för att se vilket koncept som funkat bäst.
   Läs gärna mer i tidigare inlägg:
   Tre princper som lägger grunden för vårt nya navigeringskoncept
   Strukturtest: goteborg.se vs Funkaboda

   Svara

 2. Hej,

  Finns det möjlighet att få ta del av resultatet som helhet av ert senaste test? Hade ni någon godkänt gräns för en fråga, dvs minst 80% skulle hitta ”rätt”?

  Med vänlig hälsning,
  /Magnus

  Svara

  1. Hej Magnus! Vi gjorde ju testet tillsammans med Funka och ber att få återkomma med besked om hela testresultatet. Rent allmänt kan vi dock säga att då strukturen på goteborg.se är både bredare och djupare än många andra kommunala webbplatser kan det vara svårt för andra (mindre) kommuner att dra nytta av resultaten på detaljnivå. I huvudsak hade vi problem längre ner i strukturen, på sidor som många gånger inte ens finns på en mindre kommuns webbplats.

   Är det några speciella resultat du var nyfiken på?

   Och nej, vi hade inga godkänt-gränser för frågorna, utan har bedömt varje fråga specifikt.
   Trots ett i övrigt bra resultat, kan det hända att man hittar någon avvikelse som kan vara värd att rätta till.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *