Ny lag sätter fokus på digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att information och tjänster på internet ska kunna användas av alla människor oavsett exempelvis olika typer av funktionsnedsättning. ​

​Under 2018 har ett nytt EU-direktiv trätt i kraft gällande digital tillgänglighet i offentlig sektor, det så kallade Tillgänglighetsdirektivet. Lagen gäller inom hela EU.

Vad innebär detta för Göteborgs Stads digitala kanaler?
Trots att vi under en lång period haft ambitionen att leva upp till de internationella standarder som nu blir lag ställer det ökade krav på oss genom att vi exempelvis ska redovisa tillgänglighetsstatus i alla kanaler.

Mängden kanaler i staden ökar hela tiden och det gör det svårare att få överblick. Det innebär också att det är många personer inom staden som behöver känna till vilka lagkrav vi måste följa. Samtidigt ökar medborgarnas förväntningar på enkla tillgängliga tjänster och information. Tekniken utvecklas snabbt inom området, vilket också är en utmaning för oss eftersom det är svårt att anpassa sig snabbt till nya krav i en så stor organisation. ​

På webbstrategiska verksamheten bevakar vi hela tiden utvecklingen inom tillgänglighetsområdet. Vi arbetar aktivt för att stötta stadens verksamheter så att de kan följa lagen och ge sina besökare en bra och tillgänglig service.

Den nya digitaliseringsmyndigheten, DIGG, ska ta fram stöd och hjälp till offentlig sektor. En av tankarna med den nya lagstiftningen är att offentlig sektor ska öka kunskapen inom området och lära av varandra och här arbetar vi för att Göteborgs Stad ska vara med i kunskapsutbytet.

Webbstrategiska verksamheten kommer framöver erbjuda utbildningar i tillgänglighet till verksamheterna inom staden samt ta fram råd och riktlinjer för hur vi ska arbeta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *