Nationellt AI-center öppnat på Lindholmen

Den 6 februari öppnade det första nationella centret för AI i Sverige på Lindholmen Science Park.

Data has a better idea. Foto av Franki Chamaki – Unsplash

Forskningscentret är den första noden i en nationell satsning under namnet ”AI Innovation of Sweden”.  Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet är också huvudfinansiär för satsningen, och över 40 partners har redan anslutit sig till denna sammanhållna struktur för forskning och innovation, som snart kommer att få fler noder. Offentlig sektor har också gått in med finansiering, bl a satsar
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd fem miljoner kronor i basfinansiering av AI Innovation of Sweden.


Centret ska fokusera på tillämpning av AI och ambitionen är att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet genom att dela med sig av kunskap och data, samlokalisera och samarbeta i projektformat. Tyngdpunkt ska ligga på ”mjukare” värden som etik, transparens och säkerhet.

Code of ethical behavior. Foto av Nathan Dumlao – Unsplash

Bland de handfasta saker som görs kan nämnas centrets ”Data Factory”, ett sätt att låta företag och partners tillhandahålla data till en infrastruktur och göra den tillgänglig för forskare från alla sektorer för att främja korsbefruktning och få ut något ännu större tillsammans.

Många intresserade var på plats, däribland Leif Pagrotsky tidigare handels-, närings- samt utbildnings- och kulturminister, Åsa Lindeborg tidigare CDO för regeringen, nuvarande digitaliseringsminister Anders Ygeman och generaldirektören för Vinnova, Darja Isaksson, bland många namnkunniga

Under invigningen lanserades även den kostnadsfria online-utbildningen ”Elements of AI” i Sverige, för att öka kunskapsnivån inom AI.

Elements of AI är en öppen och gratis webbkurs (s.k. MOOC) som erbjuder grundläggande information om begrepp, tillämpningssätt och begränsningar i anslutning till artificiell intelligens. 

Online education. Foto av Rawpixel – Unsplash

Utbildningen är från början ett finskt initiativ från bl a Helsingfors Universitet, som nu utmanar Sverige på en slags modern ”finnkamp” om AI-kunskap. Målet är att 1% av Finlands befolkning ska lära sig om AI i kursen som är tillgänglig för alla som har intresse av ämnet!  

Vinnova finansierar översättningen till svenska (kommer snart) samt lanseringen av utbildningen i Sverige . 

Läs mer: Business Region Göteborg har en artikel från 2018 om AI-centret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *