När webbplatsen har fler sidor än vi hinner med

I besöksstatistiken för goteborg.se ser vi att ett fåtal procent av våra sidor står för nästan hälften av sidvisningarna. Hur använder vi den kunskapen för att prioritera arbetet på våra 3 000 sidor?

Vi som ansvarar för stora webbplatser har ofta svårt att hinna jobba med allt innehåll. Istället bör vi fokusera på de sidor som ger störst effekt. Men vilka är det? Och var drar vi gränsen för hur stor andel av sidorna vi ska fokusera på?

På goteborg.se har vi runt 3 000 sidor, även om antalet kan variera kraftigt beroende på hur man definierar en webbsida. Dessutom är ansvaret för dessa sidor mer eller mindre decentraliserat i organisationen.

Konsekvensen blir att vi som jobbar med goteborg.se sällan kan jobba så strategiskt och initierat med samtliga våra sidor som vi egentligen skulle vilja. Istället får vi fokusera på de sidor som är viktigast och samtidigt, med hjälp av ganska stora penseldrag, försöka se till att sajten som helhet är på väg åt rätt håll.

De mest besökta målsidorna

Med statistikens hjälp kan vi ta reda på vilka sidor som är viktigast att lägga krutet på. På goteborg.se gör vi skillnad på genomgångssidor och målsidor, där målsidorna är platsen för själva innehållet. Genomgångsidorna innehåller bara navigering och finns egentligen bara till för att lotsa användaren ner i sidstrukturen.

Under många år har vi tagit fram statistik över de mest besökta sidorna på goteborg.se. Men nyligen ställde vi oss även frågan: ”Vilka är våra mest besökta målsidor?”.

Vi tog därför fram besöksstatistik för våra 100 mest besökta målsidor på goteborg.se. Och det som var slående var hur stor del av den totala andelen sidvisningar som de utgjorde.

De 100 mest besökta målsidorna utgör cirka 3 % av samtliga sidor på goteborg.se men står för hela 43 % av sidvisningarna på webbplatsen.

100-mest-besokta-malsidorna

Inte så enkelt i praktiken som i teorin

I teorin kan vi alltså nå en ökad effekt på närmare hälften av våra sidvisningar genom att jobba med endast tre procent av sidorna. Det kan göra vårt prioriteringsarbete enklare när det kommer till vilka sidor som ska klarspråkas, översättas till andra språk, konverteringsoptimeras, mer mera, med mera.

Men det är aldrig så enkelt som att vi bara kan ta topp 100-listan rakt av och lägga krutet på dem.

Som ett konkret exempel utreder vi just nu vilka sidor på goteborg.se som ska översättas till teckenspråk. Vi kommer att spela in filmer där vi på teckenspråk förklarar sidans innehåll.

Här kan vi så klart ha listan med 100 mest besökta målsidorna som utgångspunkt. Men ganska snart ser vi att vissa sidor inte lämpar sig att översätta, av olika anledningar:

 • Eftersom teckenspråksöversättningen kommer vara i videoformat vill vi att innehållet på sidorna vi översätter ska vara relativt statiskt, för att undvika att behöva göra om videon. Därmed undviker vi sidor som uppdateras ofta.
 • Teckenspråksfilmerna kommer troligtvis inte heller fungera så bra för uppräkning av data, till exempel kontaktuppgifter. Därmed försvinner sidor där vi listar olika verksamheter, enheter och platser.
 • Det kan finnas sidor på webbplatsen som inte är på topp 100-listan men som är särskilt viktiga för teckenspråkstalande. Här behöver vi ta hjälp av andra i organisationen för att identifiera de sidorna.

För varje enskild fråga finns det därför ett utredningsjobb som behöver göras. De 100 mest besökta sidorna få därför ses som en utgångspunkt, inte ett facit.

5 kommentarer


 1. Så bra!

  Svara

  1. Det ska ni så klart få, Mona. Vi får se i vilket sammanhang dock.

   Svara

   1. +1 på Monas önskemål. Mejla gärna direkt till thomas.johnsson@sbk.goteborg.se. Det vore mycket användbart i vårt arbete med att bygga upp sidorna på stadsutvecklingssajten. Vi jobbar med det precis nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *