Mobilanpassning av goteborg.se – syfte och vägval

Under hösten 2015 drog Göteborgs Stad igång ett arbete med att mobilanpassa goteborg.se. Planen är att under 2016 lansera en ny mobilanpassad webbplats. Nu tycker vi att vi har kommit så pass långt att vi kan dela med oss av våra tankar och erfarenheter hittills.

Varför mobilanpassa?

Varför ska vi mobilanpassa goteborg.se? Svaret kan tyckas självklart idag, men det är lätt att glömma att den mobila utveckling gått rasande fort de senaste fem åren. Och det syns tydligt i statistiken för goteborg.se. Från att mobiler och surfplattor stod för 6 % av besöken i januari 2011 har en närmast explosionsartad ökning skett och i december 2015 var den siffran 54 %.

Andel besök via mobil och surfplatta

När fler än hälften av våra användare kommer till webbplatsen via mobil och surfplatta så är det inte längre en fråga om att mobilanpassa webbplatsen eller inte. Istället behöver vi inse att vad som är webbplatsens normaltillstånd har förskjutits. Det är inte längre mobilutseendet som ska anpassas efter utseendet på datorskärmen. Tvärtom ska vi i första hand se till att det är på mobilen det är enkelt att navigera, läsa och ta del av alla våra tjänster. Vi ska designa webbplatsen utifrån devisen mobile first.

Bygga om eller bygga nytt?

Inför projektet med att mobilanpassa goteborg.se stod vi inför ett vägval:

  • Skulle vi mobilanpassa den nuvarande sajten och därmed snabbare kunna lansera en hyggligt mobilanpassad webbplats men med ett bagage av gammal kod, tekniska lösningar och navigeringsstruktur?
  • Eller, skulle vi låta det hela ta lite längre tid och därmed få möjligheten att bygga en ny webbplats där vi både fick se över vår navigering och vår kod för att kunna ge våra användare en så bra lösning som möjligt?

Vi valde det senare alternativet och fick därför möjlighet att göra ett större konceptuellt omtag på webbplatsen och framförallt jobba utifrån ett mobile first-tänk.

Det gav oss också möjligheten att bygga upp vår gränssnittskod på ett nytt sätt. Inspirerade av hur Lonely Planets ramverk Rizzo beslöt vi att bygga ett eget komponentramverk för den mobilanpassade versionen av goteborg.se. Läs mer om vårt arbete med komponentramverket på bloggen Our story: Building a component library.

Förändra presentationen – inte innehållet

En viktig avgränsning i projektet var att vi, i möjligaste mån, skulle undvika att göra om innehållet och strukturen på webbplatsen. Det vi istället skulle fokusera på var att förbättra hur innehåll presenterades och hur användaren navigerade på goteborg.se. En annan avgränsning i projektet var att inte vidareutveckla enskilda applikationer, exempelvis e-tjänster, som vi har på webbplatsen utan fokusera på just mobilanpassningen. Syftet med avgränsningarna var att kunna lansera den nya webbplatsen så snart som möjligt och inte låta projektet växa och riskera att dra ut på tiden.

Fler inlägg kommer

Fram till lanseringen av den mobilanpassade versionen av goteborg.se kommer vi att med jämna mellanrum publicera fler inlägg där vi beskriver våra erfarenheter, idéer och koncept.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *