Lokala kalendarier – ett effektivare sätt att nå ut med aktiviteter

I Göteborgs Stads kalendarium finns alla aktiviteter som kommunen arrangerar. Samtidigt är det för många verksamheter viktigt att aktiviteterna syns i deras egen kontext. Lösningen heter Lokalt kalendarium.

För två år sedan lanserade vi Göteborgs Stads kalendarium (även kallat det centrala kalendariet) där vi på ett och samma ställe vill samla alla aktiviteter som arrangeras av kommunen.

För många av kommunens verksamheter är det minst lika viktigt att aktiviteterna syns på deras egna mikrosajter. Där vill de kunna visa upp sitt utbud och marknadsföra större arrangemang utan att besökaren ska skickas till en annan webbplats. Inte heller vill de behöva skapa aktiviteterna flera gånger i olika system.

För att möta det behovet utvecklar vi nu det vi kallar lokala kalendarier.

Vad är ett lokalt kalendarium?

Ett lokalt kalendarium är tänkt att finnas på en verksamhets mikrosajt, till exempel ett bibliotek, en fritidsgård eller en träffpunkt för äldre.

Där kan verksamheterna presentera just deras aktiviteter. Samtidigt ska aktiviteterna även finnas med i det centrala kalendariet.

Löser flera behov hos medborgarna

Vi tror att det centrala kalendariet och de lokala kalendariet kommer att lösa olika behov hos medborgarna.

För dem som vill hitta en aktivitet, men där platsen spelar mindre roll, ger det centrala kalendariet bäst service.

För dem som snarare undrar vad som händer på en specifik plats, till exempel ett bibliotek, framöver fyller de lokala kalendarierna sin funktion.

Vi har i våra behovsanalyser sett att just möjligheten att se lokala kalendarier på bibliotek och fritidsgårdar är något som medborgarna efterfrågar.

Så samspelar de olika kalendarierna

För att göra det så enkelt som möjligt för dem som matar in aktiviteterna har vi ett gemensamt inmatningsgränssnitt för det centrala och de lokala kalendarierna.

När en redaktör matar in en aktivitet lagras den i en gemensam databas och det är från den databasen som det centrala och de lokala kalendarierna sedan hämtar aktiviteterna. Samma aktivitet kan därmed med automatik visas både i det centrala kalendariet och ett lokalt kalendarium.

Kopplat till arrangör

När en redaktör skapar en ny aktivitet får hen ange vilken verksamhet som är arrangör – till exempel en fritidsgård. Och om den fritidsgården även har ett lokalt kalendarium på sin mikrosajt så kommer aktiviteten att dyka upp där utan att redaktören behöver göra några övriga inställningar.

Istället kommer varje lokalt kalendarium att i förväg vara kopplat till en eller flera arrangörer. Att koppla ett kalendarium till flera arrangörer är en stor fördel när flera verksamheter finns under ett och samma tak.

Ett konkret exempel är ett kulturhus som rymmer både utställningslokaler, bibliotek och öppen förskola och där vi vill kunna visa på allt som händer i huset, oavsett arrangör.

Kalendarier kopplade till taggar

En annan funktion, som dock inte kommer med i första versionen av de lokala kalendarierna, är möjligheten att koppla ett kalendarium till ett specifikt nyckelord eller tagg. Det kommer att bli användbart när vi har en mängd olika verksamheter i kommunen som arrangerar aktiviteter inom ett givet sammanhang.

Redan idag kan redaktörerna tagga sina aktiviteter med nyckelord. Om alla verksamheter som arrangerar sommarlovsaktiviteter för unga taggar sina aktiviteter med #sommarlov skulle vi kunna skapa ett unikt kalendarium som innehåller alla kommunens sommarlovsaktiviteter.

Snart är det dags

Under juni 2017 kommer vi att lansera de första piloterna med lokala kalendarier. Om piloterna fungerar bra kommer vi att successivt rulla ut funktionen till dryga hundra mikrosajter på goteborg.se.

Håll utkik på våra piloters webbplatser under början av juni:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *