Hur kan jag vara delaktig? Samlad information om demokrati och inflytande på goteborg.se

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Men det är inte alltid så lätt att förstå och hitta information om hur du kan vara delaktig och vilka vägar du kan ta för att få inflytande i kommunens olika demokratiska processer. Nu pågår ett arbete för att förbättra Göteborgs Stads information om demokrati och delaktighet på goteborg.se

Ny gallerisida under Kommun och politik

Förra året (2017) lanserades Göteborgsförslaget, som ett led i att öka möjligheterna för göteborgarna att vara med och påverka. Nu har vi tagit ett andra steg, genom att samla information om olika möjligheter till delaktighet under sidan Hur kan jag vara delaktig?

Mycket av informationen finns på goteborg.se sedan innan, men nu är den samlad på ett ställe och har fått ingresser och introducerande texter med ett tilltal och tonalitet som adresserar användaren som en aktiv och viktig medborgare.

Informationen är fortfarande under utveckling och i höst kommer förtydligande och levandegörande bilder och film att komplettera textinnehållet. Vi kommer också att titta på eventuella behov av nya funktioner på goteborg.se, som skulle kunna förtydliga och förenkla för användarna att hitta rätt och att kunna gå från tanke till handling: att bli delaktiga på riktigt.

Ännu mer utveckling för ökad delaktighet

Utvecklingen av innehållet på goteborg.se är en del i ett projekt som löper över året (2018) och som även innebär behovsanalys och framtagning av handlingsplan för vidare utveckling av Göteborgsförslaget samt för utveckling av ytterligare former för digital delaktighet, liksom att hitta sätt att digitalt engagera och aktivera de målgrupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Målet är ökade möjligheter till delaktighet och inflytande för göteborgarna, genom bättre tillgänglighet till information och digitala verktyg för aktiv påverkan. Projektet leds av konsument- och medborgarservice, i samarbete med Intraservice och stadsledningskontoret.

Hör gärna av er om ni har frågor om innehållet på sidan eller vill delta i arbetet framåt på något sätt.

Kontakta:

Malin Winald, kommunikation och demokrati

Niina Jurvelin, webbstrategiska

2 kommentarer


 1. Jag saknar en plats på goteborg.se där stadens rapporter och statistik samlas och som möjliggör egna jämförelser och analyser. Idag är en del samlat på http://statistik.goteborg.se/, men rapporter statistik kopplat till exempelvis trafik, miljömålen, inköp, stadsbyggnad m.m. är utspritt över flera andra sidor. Detta försvårar för politiker, tjänstemän, journalister och invånare att hitta relevant underlag och att utveckla sina analyser av dagens situation, vilket är en viktig grund för demokratiskt engagemang. Öppna dataarbetet är ett steg i rätt riktning, men staden skulle tjäna på att möjliggöra visualisering och analys av samma data.

  Svara

 2. Hej Kristofer,
  Tack för din behovsbeskrivning och för ett tydligt förslag. Det ligger absolut i linje med vad vi arbetar med, men tyvärr inte inom ramen för årets projekt (budget). Däremot tar vi med oss din beskrivning som ett underlag vid planering av kommande utvecklingsinsatser. Hör gärna av dig igen om du eller din verksamhet har ytterligare underlag att bidra med för att styrka behovet.
  Hälsningar,
  Malin Winald
  Kommunikation och demokrati, på konsument- och medborgarservice

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *