Enhetssida 2.0: Mikrosajter utifrån besökarnas behov – del 8 – simhallar, gym och motionscenter

Detta är sista delen i en serie blogginlägg om hur Göteborgs Stad tar fram nya mikrosajter för flera av kommunens verksamheter utifrån besökarnas behov. I detta inlägg presenterar vi resultatet av behovsanalysen för idrottsanläggningar (simhallar, gym och motionscenter). Du kan läsa mer om metoden i del 1.

Nettolistorna för idrottsanläggningar

Som vi beskrev i del 1 så tog vi tillsammans med verksamheten fram en lista över de ämnen som potentiellt skulle kunna finnas på en idrottsanläggnings webbplats.

Resultatet blev följande:

Simhallar

 • Information om bassängerna
 • Badvärdar och säkerhet
 • Foton på simhallen
 • Friskvårdsprojekt
 • Träningspass – schema och bokning
 • Erbjudanden och rabatter
 • Uthyrning av lokaler för fest, relax
 • Hyra och låna bad- och simutrustning
 • Jämföra olika simhallar
 • Lämna synpunkter och felanmälan
 • Kontaktuppgifter och karta
 • Priser och kort
 • Bassängernas öppettider
 • Kalendarium
 • Café och servering
 • Trivselregler
 • Att tänka på innan besöket
 • Åldergräns
 • Utbud, vad kan jag göra här?
 • Annan service på simhallen
 • Öppettider

Gym

 • Redskap och maskiner på gymmet
 • Foton på gymmet
 • Friskvårdsprojekt
 • Träningspass – schema och bokning
 • Erbjudanden och rabatter
 • Uthyrning av lokaler för fest, relax
 • Hyra och låna träningsutrustning
 • Jämföra olika gym
 • Lämna synpunkter och felanmälan
 • Kontaktuppgifter och karta
 • Priser och kort
 • Kalendarium
 • Café och servering
 • Trivselregler
 • Att tänka på innan besöket
 • Åldergräns
 • Utbud, vad kan jag göra här?
 • Annan service på gymmet
 • Öppettider

 Motionscenter

 • Redskap och maskiner på gymmet
 • Motionsspår
 • Foton på motionscentret
 • Friskvårdsprojekt
 • Träningspass – schema och bokning
 • Erbjudanden och rabatter
 • Uthyrning av lokaler för fest, relax
 • Hyra och låna idrottsutrustning
 • Jämföra olika motionscenter
 • Lämna synpunkter och felanmälan
 • Kontaktuppgifter och karta
 • Priser och kort
 • Kalendarium
 • Café och servering
 • Trivselregler
 • Att tänka på innan besöket
 • Åldergräns
 • Utbud, vad kan jag göra här?
 • Annan service på motionscentret
 • Öppettider

Listorna skickades sedan ut som enkäter till besökarna.

Enkäterna för idrottsanläggningar

Simhallar, gym och motionscenter är verksamheter som går in i varandra. Inte så sällan så finns det till exempel ett gym på simhallen och många gym har joggingspår i anslutning till sig och kallas därför motionscenter. För att göra det så enkelt som möjligt för respondenterna gjorde vi därför tre olika enkäter där vi försökte renodla servicen – det vill säga vi blandade inte in gymmen i simhallarna och gjorde motionsanläggningarna fick en egen enkät.

Enkäterna skickades ut under perioden 19-27 mars 2013 och distribuerades i flera olika kanaler:

 • Aktuelltartiklar på goteborg.se.
 • Facebooksidor – dels Göteborgs Stads officiella och dels enskilda anläggningars.
 • Personer från vår övergripande webbplatsundersökning som tackat ja till att delta i fler undersökningar.

Sammanlagt fick vi 96 respeondenter för simhallarna, 85 för gymmen och 59 för motionscentren. Vi nådde därmed inte målet på 100 respondenter i någon av de tre undersökningarna. Dock är nettolistorna såpass lika för de tre verksamheterna att det går att dra generella slutsatser genom att studera de sammanlagda resultaten.

Frågan som respondenterna fick besvara var: Titta i listan och välj ENDAST de fem ämnen som är viktigast för dig när du besöker simhallens/gymmets/motionscentrets hemsida.

Resultatet för idrottsanläggningar

Sammantaget för samtliga tre verksamheter var det fyra ämnen som fick klart flest röster: Priser och kort, Öppettider, Träningspass – schema och bokning och Utbud – vad kan jag göra här? som fick flest röster.

Utifrån resultatet gjorde vi följande generella reflektioner:

 • Foton på lokalerna/utrustningen var viktigt för besökarna på alla tre anläggningar.
 • Öppettider och priser var topp två på alla tre anläggningar.
 • Det spelar roll om anläggningen är ett utflyktsmål eller inte. Till exempel var information om café och servering betydligt mer efterfrågat på simhallarna som mer kan ses som ett utflyktsmål än gymmen och motionscentren.

 Simhallar

Resultat_simhall

Gym

Resultat_gym

Motionscenter

Resultat_motionscenter

Tidigare delar

Del 7 – äldreboenden

Del 6 – gymnasieskolor

Del 5 – kulturskolor

Del 4 – fritidsgårdar

Del 3 – bibliotek

Del 2 – förskolor och grundskolor

Del 1 – metod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *