Enhetssida 2.0: Mikrosajter utifrån besökarnas behov – del 7 – äldreboenden

Detta är del 7 av 8 i en serie blogginlägg om hur Göteborgs Stad tar fram nya mikrosajter för flera av kommunens verksamheter utifrån besökarnas behov. I detta inlägg presenterar vi resultatet av behovsanalysen för äldreboenden. Du kan läsa mer om metoden i del 1.

Nettolistan för äldreboenden

Som vi beskrev i del 1 så tog vi tillsammans med verksamheten fram en lista över de ämnen som potentiellt skulle kunna finnas på ett äldreboendes webbplats.

Resultatet blev följande:

 • Annan service på boendet
 • Ansök om plats
 • Arbetssätt, så här jobbar Göteborgs Stad
 • Avgifter och andra kostnader
 • Bemanning, organisation
 • Besöka äldreboendet som anhörig
 • Bilder och fakta om äldreboendet
 • Boendets profil och inriktning
 • Jämföra äldreboenden
 • Kalendarium
 • Kontaktuppgifter
 • Kötid, lediga platser
 • Lägenheternas storlek och utseende
 • Matsedel och restaurang
 • Omgivningen
 • Synpunkter, förslag och klagomål

Listan skickades sedan ut som enkät.

Enkäten för äldreboenden

Enkäterna skickades ut under perioden 4-10 april 2013 och distribuerades i flera olika kanaler:

 • Aktuelltartiklar på goteborg.se.
 • Göteborgs Stads officiella facebooksida.
 • Personer från vår övergripande webbplatsundersökning som tackat ja till att delta i fler undersökningar.

Sammanlagt fick vi 124 respondenter.

Frågan som respondenterna fick besvara var: Titta i listan och välj ENDAST de fem ämnen som är viktigast för dig när du besöker ett äldreboendes hemsida.

Resultatet för äldreboenden

För äldreboenden var det Avgifter och andra kostnader, Kötid, lediga platser och Bemanning, organisation som fick flest röster.

Utifrån resultatet gjorde vi följande generella reflektioner:

 • Besökarna tycks främst vilja använda äldreboendets webbplats inför att de ansöker om plats.
 • Viktigare för besökarna med fakta snarare än kontaktuppgifter och tjänster.
 • Kalendarium fick inte en enda röst, vilket kan tala än mer för att webbplatsen främst används inför ansökan.

Resultat_äldreboende

Tidigare delar

Del 6 – gymnasieskolor

Del 5 – kulturskolor

Del 4 – fritidsgårdar

Del 3 – bibliotek

Del 2 – förskolor och grundskolor

Del 1 – metod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *