Enhetssida 2.0: Mikrosajter utifrån besökarnas behov – del 6 – gymnasieskolor

Detta är del 6 av 8 i en serie blogginlägg om hur Göteborgs Stad tar fram nya mikrosajter för flera av kommunens verksamheter utifrån besökarnas behov. I detta inlägg presenterar vi resultatet av behovsanalysen för gymnasieskolor. Du kan läsa mer om metoden i del 1.

Nettolistan för gymnasieskolor

Som vi beskrev i del 1 så tog vi tillsammans med verksamheten fram en lista över de ämnen som potentiellt skulle kunna finnas på en gymnasieskolas webbplats.

Listan består både av ämnen som är generella för samtliga gymnasieskolor i Göteborgs Stad, till exempel Jämför gymnasieskolor, och ämnen som är specifika för EN gymnasieskola, till exempel Föreningar på skolan.

Resultatet blev följande:

 • Nuvarande elever berättar
 • Hur gick det sen? Tidigare elever berättar
 • Föreningar på skolan
 • Lärare berättar
 • Öppet hus
 • Ansökan till gymnasiet
 • Elevkåren
 • Feriejobb, sommarjobb
 • Jämför gymnasieskolor
 • Kontaktuppgifter och karta
 • Lärare och personal
 • Läsårstider
 • Matsedel
 • Praktik
 • Skolkort för kollektivtrafiken
 • Studiemedel, ekonomi
 • Elevhälsa och stöd
 • Sjukanmälan
 • Ledighetsansökan
 • Stipendier
 • Schema
 • Sommarskola
 • Studenten, så här går det till
 • Styrdokument
 • Kalendarium
 • Utbildningar, program
 • Samarbeten med föreningar, näringsliv och andra skolor
 • Bilder från skolan
 • Fakta om skolan
 • Skolbibliotek

Listan skickades sedan ut som enkät.

Enkäten för gymnasieskolan

Enkäterna skickades ut under perioden 5 maj-9 juni 2013 och distribuerades i flera olika kanaler:

 • Aktuelltartiklar på goteborg.se.
 • Göteborgs Stads officiella facebooksida.
 • Personer från vår övergripande webbplatsundersökning som tackat ja till att delta i fler undersökningar.
 • Hjärntorget – Göteborgs Stads skolplattform.

Sammanlagt fick vi 80 respondenter, vilket var färre än de 100 respondenter vi hade som mål. Resultatet bör därför tolkas med viss försiktighet.

Frågan som respondenterna fick besvara var: Titta i listan och välj ENDAST de fem ämnen som är viktigast för dig när du besöker en gymnasieskolas hemsida.

Resultatet för gymnasieskolan

För gymnasieskolorna var det Utbildningar, program, Schema och Fakta om skolan som fick överlägset flest röster.

Utifrån resultatet gjorde vi följande generella reflektioner:

 • De tre toppuppgifterna indikerar att en gymnasieskolas webbplats är intressant både för nuvarande och presumtiva elever.
 • Jämfört med grundskolan hamnar Läsårstider relativt lång ner på listan.

Resultat_gymnasieskola

Tidigare delar

Del 5 – kulturskolor

Del 4 – fritidsgårdar

Del 3 – bibliotek

Del 2 – förskolor och grundskolor

Del 1 – metod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *