Enhetssida 2.0: Mikrosajter utifrån besökarnas behov – del 4 – fritidsgårdar

Detta är del 4 av 8 i en serie blogginlägg om hur Göteborgs Stad tar fram nya mikrosajter för flera av kommunens verksamheter utifrån besökarnas behov. I detta inlägg presenterar vi resultatet av behovsanalysen för fritidsgårdar. Du kan läsa mer om metoden i del 1.

Nettolistan för fritidsgårdar

Som vi beskrev i del 1 så tog vi tillsammans med verksamheten fram en lista över de ämnen som potentiellt skulle kunna finnas på en fritidsgårds webbplats.

Resultatet blev följande:

 • Aktiviteter
 • Bilder och filmer från aktiviteter
 • Hyra lokaler och rum
 • Presentation av personalen
 • Öppettider
 • Kontaktuppgifter och karta
 • Kurser och projekt
 • Bilder på fritidsgården
 • Profil och inriktning
 • Utrustning på fritidsgården
 • Så kan du påverka
 • Söka pengar till projekt
 • Åldersgränser på fritidsgården

Listan skickades sedan ut som enkät till webbplatsens besökare.

Enkäten för fritidsgårdarna

Enkäterna skickades ut under perioden 16-24 april 2013 och distribuerades i flera olika kanaler:

 • Aktuelltartiklar på goteborg.se.
 • Facebook-sidor – dels Göteborgs Stads officiella och dels fritidsgårdarnas egna.
 • Personer från vår övergripande webbplatsundersökning som tackat ja till att delta i fler undersökningar.

Sammanlagt fick vi 47 respondenter, vilket inte ens är hälften av de 100 som vi hade som mål. Trots detta har vi använt resultaten, om än med försiktighet, eftersom vi saknar alternativa data.

Frågan som respondenterna fick besvara var: Titta i listan och välj ENDAST de fem ämnen som är viktigast för dig när du besöker en fritidsgårds hemsida.

Resultatet för fritidsgårdar

För fritidsgårdarna var det Öppettider och Aktiviteter som fick överlägset flest röster.

Utöver det undviker vi att göra några tolkningar av resultatet eftersom antalet respondenter var såpass få.

Resultat_fritidsgård

Tidigare delar

Del 3 – bibliotek

Del 2 – förskolor och grundskolor

Del 1 – metod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *