Enhetssida 2.0: Mikrosajter utifrån besökarnas behov – del 3 – bibliotek

Detta är del 3 av 8 i en serie blogginlägg om hur Göteborgs Stad tar fram nya mikrosajter för flera av kommunens verksamheter utifrån besökarnas behov. I detta inlägg presenterar vi resultatet av behovsanalysen för bibliotek. Du kan läsa mer om metoden i del 1.

Nettolistan för bibliotek

Som vi beskrev i del 1 så tog vi tillsammans med verksamheten fram en lista över de ämnen som potentiellt skulle kunna finnas på ett biblioteks webbplats.

Listan består både av ämnen som är generella för samtliga bibliotek i Göteborgs Stad, till exempel Regler för lån och lånekort, och ämnen som är specifika för ETT bibliotek, till exempel Öppettider.

Resultatet blev följande:

 • Bilder och beskrivning av biblioteket
 • Bibliotekets mål och visioner
 • Kontaktuppgifter och karta
 • E-böcker och e-media
 • Jämföra biblioteken
 • Program och aktiviteter
 • Öppettider
 • Kostnader och avgifter
 • Synpunkter, förslag och klagomål
 • Regler för lån och lånekort
 • Skaffa lånekort
 • Låna, låna om och lämna tillbaka
 • Sök i bibliotekets katalog
 • Tips på böcker och media
 • Kurser
 • Tidningar och tidskrifter
 • Boken kommer och bokbussen
 • Lokaler och utrustning
 • Använda bibliotekets databaser

Listan skickades sedan ut som enkät till webbplatsens besökare.

Enkäten för bibliotek

Enkäterna skickades ut under perioden 9-17 april 2013 och distribuerades i flera olika kanaler:

 • Aktuelltartiklar på goteborg.se.
 • Facebook-sidor – dels Göteborgs Stads officiella och dels bibliotekens egna.
 • Personer från vår övergripande webbplatsundersökning som tackat ja till att delta i fler undersökningar.

Sammanlagt fick vi 163 respondenter.

Frågan som respondenterna fick besvara var: Titta i listan och välj ENDAST de fem ämnen som är viktigast för dig när du besöker bibliotekets hemsida.

Resultatet för bibliotek

För biblioteken var det Öppettider, Låna, låna om och lämna tillbaka och Sök i bibliotekets katalog som fick överlägset flest röster.

Utifrån resultatet gjorde vi följande generella reflektioner:

 • Det är bibliotekens kärnverksamhet – det vill säga utlåning av böcker och annan media – som är mest efterfrågad.
 • Besökarna är intresserade både av ämnen som är generella för samtliga bibliotek och ämnen som är specifika för ett bibliotek. Dock är det tveksamt ifall besökarna kan särskilja dessa från varandra.
 • I och med att enkäten distribuerats främst via bibliotekens befintliga kanaler så finns det en stor risk att det främst är trogna biblioteksbesökare svarat på enkäten. Det skulle förklara varför ämnen om lånekort och låneregler fått såpass få röster.

Resultat_bibliotek

Tidigare delar

Del 2 – förskolor och grundskolor

Del 1 – metod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *