Enhetssida 2.0: Mikrosajter utifrån besökarnas behov – del 2 – förskolor och grundskolor

Detta är del 2 av 8 i en serie blogginlägg om hur Göteborgs Stad tar fram nya mikrosajter för flera av kommunens verksamheter utifrån besökarnas behov. I detta inlägg presenterar vi resultaten av behovsanalysen för förskolor och grundskolor. Du kan läsa mer om metoden i del 1.

Nettolistorna för förskola och grundskola

Som vi beskrev i del 1 så tog vi tillsammans med verksamheterna fram listor över de ämnen som potentiellt skulle kunna finnas på en förskolas eller grundskolas webbplats. Resultatet blev följande:

Förskola

 • Mat, matsedel
 • Ansökan om plats
 • Avgifter och kostnader
 • Barngrupper och personaltäthet
 • Bilder och fakta om förskolan
 • Bra att veta innan barnet börjar
 • Byta förskola
 • Säga upp plats
 • En dag på förskolan, rutiner
 • Här ligger förskolan
 • Inskolning
 • Jämföra förskolor
 • Kalendarium
 • Kontaktuppgifter
 • Lediga tjänster
 • Ledighet och sjukanmälan
 • Lämna synpunkter och klagomål
 • Lov, studiedagar, sommarstängt
 • Mitt barns utveckling
 • Personal
 • Planer och styrdokument
 • Plats i förskolekön
 • Profil, inriktning och pedagogik
 • Skolans upptagningsområde
 • Förskolegård
 • Särskilt stöd, barnhälsa
 • Trygghet och trivsel
 • Vara med och påverka
 • Ändra hämtnings- och lämningstider
 • Öppettider

Grundskola

 • Skolmat, matsedel
 • Avgifter och kostnader för skolbarnomsorg, fritidshem
 • Besöks- och öppettider expeditionen
 • Betyg och betygssättning
 • Bilder och fakta om skolan
 • Bra att veta innan skolstart
 • Välja och byta skola
 • En dag på skolan, rutiner
 • Elevens närvaro
 • Fritidshem, fritids
 • Här ligger skolan
 • Jämföra skolor
 • Kalendarium
 • Kontaktuppgifter
 • Lediga tjänster
 • Ledighet och sjukanmälan
 • Lämna synpunkter och klagomål
 • Läsårstider, studiedagar
 • Personal
 • Planer och styrdokument
 • Profil, inriktning och pedagogik
 • Schema
 • Skolans arbetssätt
 • Skolans upptagningsområde
 • Skolgård
 • Skolkort, skolskjuts
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Särskilt stöd, elevhälsa
 • Trygghet och trivsel
 • Vara med och påverka

Listorna skickades sedan ut som enkäter till webbplatsernas besökare.

Enkäten för förskolor och grundskolor

Förskolor och grundskolor är överlägset de enheter som idag har flest enhetssidor på goteborg.se. Idag finns 139 kommunala grundskolor och 400 kommunala förskolor i kommunen.

Det gjorde det relativt lätt att få respondenter till enkäterna.

Enkäterna skickades ut under perioden 26 mars-3 april 2013 och distribuerades i flera olika kanaler:

 • Aktuelltartiklar på goteborg.se.
 • Facebook-sidor – dels Göteborgs Stads officiella och dels enskilda förskolors och grundskolors.
 • Personer från vår övergripande webbplatsundersökning som tackat ja till att delta i fler undersökningar.
 • Hjärntorget – Göteborgs Stads skolplattform.

Sammanlagt fick vi 234 respondenter för förskolorna och 263 respondenter för grundskolorna.

Frågan som respondenterna fick besvara var: Titta i listan och välj ENDAST de fem ämnen som är viktigast för dig när du besöker förskolans/grundskolans hemsida.

Resultatet för förskola och grundskola

Förskola

För förskolorna var det Kontaktuppgifter, Lov, studiedagar, sommarstängt och Barngrupper och personaltäthet som fick flest röster. Men jämfört med grundskolorna fanns inga riktigt tydliga toppuppgifter som hamnade en bra bit över de andra.

Utifrån resultatet gjorde vi följande generella reflektioner:

 • Besökarna var mer intresserade av lokal information för en specifik förskola än övergripande information som gällde samtliga förskolor i Göteborgs Stad.
 • Det blir en svår avgränsning i vad som ska finnas på webbplatsen och vad som ska finnas i skolplattformen Hjärntorget.
 • Webbplatserna bör ha fokus på både blivande och nuvarande brukare.

Resultat_förskola

Grundskola

I resulatet för grundskolan fanns två väldigt tydliga toppuppgifter: Kontaktuppgifter och Läsårstider, studiedagar. Även Ledighet och sjukanmälan fick betydligt fler röster än övriga ämnen men kom ändå en bra bit efter de två första.

Utifrån resultatet gjorde vi följande generella reflektioner:

 • Besökarna var mer intresserade av lokal information för en specifik grundskola än övergripande information som gällde samtliga grundskolor i Göteborgs Stad.
 • Det blir en svår avgränsning i vad som ska finnas på webbplatsen och vad som ska finnas i skolplattformen Hjärntorget.
 • Webbplatserna bör ha fokus på både blivande och nuvarande brukare.

Resultat-grundskola

Tidigare delar

Del 1 – metod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *