eIDAS – flexiblare med utländska e-legitimationer

Från och med den 29 september 2018 har svenska myndigheter som har e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation en ny lag att förhålla sig till. Det är en EU-förordning, (EU) nr 910/2014 även kallad eIDAS-förordningen och den gäller som lag i Sverige.


Förordningen innehåller regler om elektronisk identifiering, en rättslig ram för e-underskrifter och regler för betrodda e-tjänster. Än så länge är det EU- och EES-länderna som ingår i eIDAS och syftet med den nya förordningen är att stödja den digitala inre marknaden inom EU.

Exempel på områden som täcks av den nya lagen är:

– en svensk medborgare som är bosatt utomlands kan nu använda landets e-legitimation för att komma åt svenska myndigheters e-tjänster

– en svensk medborgare kan använda en svensk e-legitimation för att komma åt e-tjänster i ett annat EU-land

– en medborgare i annat EU-land kan komma åt vissa svenska myndigheters e-tjänster utan att behöva skaffa en svensk e-legitimation.

De utländska e-legitimationer som är godkända enligt eIDAS ska kunna användas i alla offentliga tjänster. Med offentliga tjänster menar vi upphandlande myndigheters e-tjänster, appar och andra tjänster som erbjuder inloggning med svenska e-legitimationer, till exempel Mobilt BankID.

Det betyder att mer än hundra kommuner, ett fyrtiotal statliga myndigheter och landstingens e-tjänster, samt andra upphandlande myndigheter, måste ställa om för att ta emot utländska e-legitimationer. Och det är bråttom – lagen började gälla redan den 29 september i år.

Många svenska myndigheters e-tjänster är uppbyggda för att hantera formatet person- eller samordningsnummer. Det finns personer som vill ha tillgång till svenska myndigheters e-tjänster och som har svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer och som har en eID-handling utfärdad i en annan medlemsstat. För dessa personer och för de e-tjänstägande myndigheterna skulle det vara en service med en tjänst som kan koppla samman den europeiska eID-handlingen med individens svenska personnummer eller styrkta samordningsnummer.

Det tekniska ramverket bygger på en internationell standard, SAML 2.0. Standarden gör det möjligt att använda många leverantörers standardprogram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *