EDKA nätverksträff 191016

Höstens nätverksträff för externa digitala kanaler-ansvariga (EDKA) hölls i Chalmers Konferens lokaler på Lindholmen,

närmare bestämt Decibel som med sitt läge och stora skyltfönster ut mot gågatan utgjorde inte bara en transparent konferenslokal utan även en marknadsföringsinsats mot de förbipasserande som nyfiket försökte läsa ut vad som visades på den stora skärmen på långväggen.

Älvstranden Utveckling AB stod värd för träffen denna gång och verksamhetsutvecklare Monica Skorupa berättade efter ett kort intro (och inbjudan till Älvrummet som ligger vägg i vägg på Lindholmens Science Park) hur de jobbar med att förbättra tillgängligheten på sina webbar. Att Älvstrandens (som är ett kommunalt bolag) webbar räknas som ”offentliga webbplatser” och omfattas av tillgänglighetslagstiftningen gjorde presentationen intressant för både bolag och förvaltningar. Stort intresse märktes också på frågestunden efter och att tillgänglighetsredogörelse var ett välkommet inslag visades i betygssättningen (både länkar till presentationen och omröstningen finns längst ner i detta inlägg).

Extra glädjande är det kanske då att ett kommande blogginlägg kommer att behandla vilket stöd vi på Webbstrategiska verksamheten kan erbjuda både förvaltningar och bolag som har externa webbplatser…!

Webbstrategiska lade ut en enkät (efter visst trassel, från Microsofts sida denna gång) nån vecka innan träffen.

Av sammanlagt 54 EDKA i bolag och förvaltningar hade 13 svarat, alltså en knapp fjärdedel. Underlaget var kanske inte heltäckande, men verkar ha funkat. På enkätfrågan om vilka digitala projekt som verksamheterna ska fokusera på under 2020 utkristalliserades 4 olika kategorier av svar:

  1. Vidareutveckla befintlig (även viss nyutveckling) webb
  2. Någon slags ”app”
  3. Sociala medier
  4. e-tjänster

Av utvecklingsområdena bedömdes Öppna data som minst intressant, överraskande nog eftersom det är en av grundstenarna till digitaliseringen framöver.

EDKA hade också tillfrågats om vad man såg på lång sikt (2021-2025) inom digitala områden och av svaren har jag satt ihop ett framtidsdiagram där jag gör ett försök att binda ihop de olika svaren i nån slags systematik.

Efter denna spaning var det dags för fika och mingel.

När fikat var slut visades några exempel på tjänster baserade på öppna data som staden redan har byggt (länkar i slutet av posten).

 

Under fikat hade medarbetarna från Webbstrategiska förberett för grupparbetet genom att sätta upp lappar i vart hörn av lokalen. Svaren på enkäten utgjorde underlag till de fyra kategorierna i grupparbetet.

Nu bad Niina Jurvelin som var grupparbetsledare alla EDKA att dela upp sig i de fyra kategorierna. Sociala medier var så pass intressant att den måste delas upp i 2 grupper.

Grupparbetet vidtog och några grupper gick till L’s Kitchen tvärs över gågatan, en av restaurangerna på Lindholmen som vi också fått lov att använda för detta ändamål, och satte sig ner för att diskutera med varandra.

Under tiden cirkulerade medarbetare från webbstrategiska mellan grupperna för att ta del av diskussionerna och kanske svara på ev frågor. I grupparbetet ingick två uppgifter:

”Identifiera gemensamma utmaningar med utvecklingsarbetet” samt ”Vilket stöd behöver ni från webbstrategiska i utvecklingsarbetet”.

Det första redovisades i form av inlägg på Mentimeter, det andra i form av post-it-lappar.

Bägge datakällorna samlades in av webbstrategiska och ska ligga till grund för detaljplaneringsarbetet 2020 och framöver.

 

En form av redovisning gjorde genom nedslag i grupperna där de fick redovisa vilka diskussioner de haft under grupparbetet och efter avslutande omröstning kring inslagen i dagens nätverksträff var träffen slut och alla fick gå på lunch eller titta på Älvrummets modell över centrala Göteborg

Denna nätverksträff utformades enligt önskemål från förra nätverksträffen (maj 2019) där det bl a efterlystes mer dialogformat, bikupor eller annat och mindre föreläsningar.
Någon gick så långt som att utmana med ”inga powerpoints på nästa träff”. Delvis togs utmaningen upp då huvudpresentationen gjordes i Prezi (och följaktligen inte går att ladda ner som ppt).

Betyg som lämnades snittade på 4.1 (av 5) vilket väl får ses som väl godkänt.

Länkar och filer:

e-Tjänst (baserad på öppna data)

Så används dina skattepengar

och

Se fakturor för inköp av varor och tjänster

 

Älvstrandens presentation om tillgänglighetsarbete (.ppt). EDKA-nätverksträff-191016_Älvstranden

Diggs redogörelsemall

Handbok webbtillgänglighet (.doc)

Checklista Webbtillgänglighet(.xlsx)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *