EDKA nätverksträff 190515

Nätverksträffen för externa digitala kanalansvariga (EDKA) hölls i vår på Gustaf Adolfs Torg 4 – dvs i stadshuset, mellan Wenngrenska huset och Börsen.

Jättefina nyrenoverade lokaler i Wenngrenska salen, den som tidigare kallats Lejonsalen pga dekoren. Utanför salen löper nu en gång som lämpar sig väl för en fikabuffé, och just en sådan hade den dagliga verksamheten vid stadshuset – ”Alltiallo-gruppen” – fixat fram till deltagarna vid pausen. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg.

Stadsledningskontoret (SLK) stod värd för denna upplaga av EDKA-träffen och tanken var att de också skulle få presentera sin verksamhet och del i arbetet med digitala kanaler i staden. Dessvärre fick vi sjukdomsfall och den punkten fick strykas från dagordningen. Men det saknades inte ämnen att prata om! Konsument- och Medborgarservice:s (KoMs) Webbstrategiska verksamhet hade fått ihop en diger agenda.

Då ca 50 EDKA hade föranmält intresse fixade SLK en förhandsutskrift av besöksbrickor så det skulle gå så smidigt som möjligt att passera säkerhetsspärrarna vid Stadshuset, och kl 8.59 öppnades portarna för alla EDKA som strömmade in och tog plats i salen. Plats och plats förresten, salen är avsedd för ca 50 personer i biosittning och nu blev snabbt varenda stol upptagen, det fick t o m fixas fram lite provisoriska extrasittplatser så ingen skulle behöva stå sig igenom träffen.

Under hela träffen rullade en Mentimeter-presentation med möjlighet att interagera, rösta och skriva frågor och förslag (mer om det senare). Deltagarna uppmanades logga in med sina mobiler.

Med den superbreda projektionsskärmen bakom sig hälsade Anders Johansson, utvecklingsledare för digitala externa kanaler i Göteborgs Stad, välkommen och gick igenom agendan:

9.00                    Välkommen och lite nyheter från webbstrategiska.
9.15                     Digitalt gränssnitt gentemot företagare

9.30                     Öppna data

10.00                  FIKA och mingel

10.30                  Mina Sidor på goteborg.se

11.00                  Tillgänglighet på webben, lagkrav med mera

11.15                  Kommande webbundersökning blir kommungemensam

11.30                  Tid för reflektion och frågor

Han avlöstes av Gunilla Eneroth, webbstrateg goteborg.se, som berättade om stadens arbete med Strukturerad data på webben. I korta drag handlar projektet om ett par saker, dels att byta ut dagens LotusNotes-lösning för bl a kontaktuppgifter till ett modernare och mer strukturerat format för ökad sökmotoroptimering (Google får rätt öppettider, bland annat), dels om att avveckla dagens inbyggda jämförelsetjänst (Stratsys) till förmån för strukturerade jämförelsedata. Det mesta av innehållet i dagens lösning kommer att föras över automatiskt till den nya lösningen, men viss handpåläggning kommer att behövas under hösten, t ex inmatning av korrekta öppettider.

Anders berättade också om stadens arbete kring digitala gränssnitt gentemot företagare och publiken fick en förhandstitt på hur verksamt.se tänker sig framtida utveckling av sina tjänster. Idag står verksamt.se för bl a Serverat, en checklista för företagare som vill starta upp och driva café- och restaurangverksamhet av olika slag, alltifrån food trucks till restaurang. Hittills har verksamt.se jobbat i sådana ”spår” som Serverat, och betat av så olika branscher som biodling och vattenbruk. I framtiden tänker sig dock verksamt.se i stället att bygga upp en likartad nationell infrastruktur enligt en modell som kallas Värdemodellen, där myndigheter och kommuner kan ansluta till leverantörer och andra aktörer i ett nytt ekosystem! Det beskrivs som att kommunerna ska ”… tillhandahålla sina tjänster och sin information via API:er enligt en standard som behöver tas fram förvaltningsgemensamt.”
Detta med API:er skulle komma att återkomma i nästa programpunkt.

Programpunkten Öppna data drogs av Kim Lantto, utvecklingsledare Digital service med benägen hjälp från Gunnar Blide från Geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Tillsammans visade de upp hur staden tagit sig an arbetet med öppna data och öppen källkod. Vad har vi gjort hittills i staden och vad används öppna data till. Gunnar berättade också att staden inom loppet av året kommer att släppa sin grundläggande geodata (t ex ortofoto, stadskarta, adresser) fri på Internet! Detta är både ett tekniskt plattformsprojekt och ett kulturbygge som framöver kommer att ge staden möjlighet att dela data och till och med tjäna pengar på det.

Efter viss tveksamhet om leveransadress anlände fikamackorna precis i tid för mingelpausen som uppskattades mycket av alla som kommit. Smågrupper sågs ivrigt diskutera och skratta tillsammans under en halvtimma innan programmet fortsatte.

Andra delen inleddes av Niina Jurvelin, webbstrateg som bland annat ansvarar för delar av inloggade tjänster, och hon beskrev projektet Mina sidor på goteborg.se. Efter en diskussion om vad en e-tjänst egentligen är fortsatte Niina med att beskriva inloggning på Mina sidor via e-legitimation och Mina Meddelanden. Denna kombination öppnar för en möjlig tvåvägskommunikation mellan staden och invånarna. Niina avrundade med att be de närvarande fundera kring sina verksamheter i termerna av ”vilka utskick gör ni idag som istället kan bli säker digital post?”.

Turen hade nu kommit till Sandra Kindberg, webbstrateg med huvudansvar för tillgänglighetsfrågor att berätta om Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som trätt i kraft i början av 2019. Lagen bygger vidare på direktivet som kom från EU häromåret, och det i sin tur bygger på den vid det här laget välkända standarden WCAG (version 2.1 nivå AA för att vara exakt). Sandra talade om vad den innebär bland annat i form av krav på tillgänglighetsredogörelse, och tidplanen som varierar beroende på form av kanal och lanseringstillfälle.

Efter detta berättade Sandra och Anders gemensamt om webbundersökningen 2019 som ska utföras i samarbete med sju större städer i Sverige däribland Stockholm och Malmö m fl. Inbjudan hade kommit från Helsingborg som gjorde en liknande samordning redan förra året med något färre kommuner. Ett gemensamt frågebatteri mejslas nu fram innan sommaren och varje kommun kommer att kunna komplettera med sina egna frågor, detta för att underlätta för en gemensam analys och benchmarking mot varandra, men ändå tillåta bakåtkompatibilitet med andra webbundersökningar som kommuner tidigare gjort.

Mentimeter vittjades på frågor från publiken.

Q1:Vilken typ av databas ersätts notes med? A: För kontaktuppgifter – Oracle.
Q2:Varför är det så långa möten? Mejla länkar till filmer, presentationer etc i förväg så kan vi titta på dem innan och ha kortare, mer relevanta och mer effektiva möten där vi diskuterar vad vi sett. A: Vi röstade om formatet och frekvensen på mötet under förra nätverksträffen och då var det stor majoritet för att behålla båda två. Vi ser över frågan och återkommer. Bra förslag med att skicka ut i förväg, men frågan är om man helt kan hoppa över att visa videos på mötet? Kommer verkligen alla att ha sett och kommit ihåg allt  – innan?
Q3:Vad menar Kim med ”replikera”? A: Att lösningarna kan kopieras i sin helhet till en annan kommun eller organisation.
Q4:Hur var adressen till den delade kartdatatjänsten i staden? A:http://gokart.sbk.goteborg.se/
Q5:Om man har sina webbsidor under goteborg.se behöver man göra en tillgänglighetsredogörelse på varje sida? A: Nej – en per sajt.
Q6:Redo för en utmaning? Inga powerpointbilder på nästa möte… A: Ska fundera på det…
Q7:Vad är det webbundersökningen handlar om? Och vilka ska man fråga? A: Frågor om goteborg.se som ställs till besökare på webben.
Q8:Hur gäller tillgänglighetsdirektivet nämndhandlingar (TU)? A: Långt svar, men vi ”kommer inte undan”…
Q9:Mer bikupor eller andra metoder så vi pratar och diskuterar på kommande möten A: Se Q2 ovan, men bra förslag!
Q10:Bra med utveckling av Mina sidor! 🙂 Önskemål om att prata mer sociala medier, mycket webb idag. A: Beklagar viss övervikt, men det var mycket info som skulle ut kring webb. Svårt att få ihop ett program som passar alla i en såpass blandad grupp… Se även svaret på Q2 ovan.
Q11:Uppmana oss deltagare att nominera in problemställningar och duskussionsförslag till kommande möten A: Japp!
Q12:Tycker att  ni gjort bra och intressanta presentationer 🙂 Tack för mycket relevant info! A: Tack! Se även Q2 och Q10 ovan.
Q13:Jättebra och lagom mycket innehåll på dagens möte? A: Tack!
Q14:Minglet är bra!! A: Tack! Det är ni som gör det!
Q15:Bra att alla skickar in sånt de vill diskutera. A: Tack! Håller med. Tillsammans blir vi bättre.
Q16:Många programpunkter som inte känns relevanta för bolagen. A: Beklagar detta idag, se även Q2 ovan.
Q17:Handlingar och protokoll ska ha varit tillgängliga sen 2008 A:Riktigt!
Q18:Nominera frågor!!! A:Japp!

 

Alla fick till sist rösta och betygssätta dagens punkter:

Betygsbild
Betyg (6.7/10 i medel) för nätverksträffen för Externa Digitala Kanalansvariga (EDKA) 190515

Lägre betyg denna gång än förra nätverksträffen, vi tar till oss och utvärderar möjlighet till förbättringar.

Och sen var det slut.

 

Länkar till presentationer(PPT-filer):

Digitalt gränssnitt för företagare: Gränssnitt Företagare

Öppna data: Öppna Data NW dag 2019

Mina Sidor: Mina Sidor EDKA maj 2019

Tillgänglighet och lagkrav: Webbtillgänglighet – nätverksträff maj 2019

Kommande webbundersökning: Webbundersökning 2019

 

Andra länkar

 

2 kommentarer


    1. Hej
      När jag testar fungerar länken. Hoppas det var tillfälligt fel för dig…//Kerstin Gadd

      Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *