Det händer i projekt gemensamt kalendarium just nu

Nu rusar projektet med gemensamt kalendarium på! Prototyperna för inmatningsgränssnittet blir klart i dagarna och personer i staden som arbetar med att planera och sammanställa olika typer av aktiviteter ska testa det. Det är alltid lika pirrigt och spännande att se om vi har tänkt rätt, om vi nått målet med enkelt och begripligt gränssnitt och så vidare. Detta projekt är väldigt avhängigt att de som ska mata in uppgifter verkligen älskar det (så mycket man nu kan älska ett kommunalt system) för att medborgarna som ska nyttja kalendariet ska få ut mesta möjliga av det. I vår kommunikation internt så formulerar vi det så att vi har lyckats med projektet när

  • De anställda tycker det är meningsfullt och enkelt att mata in informationen.
  • Boende, besökare och företagare (målgrupperna för goteborg.se) tycker att det är enkelt att hitta eftersökt information i kalendariet

Egentligen behöver man inte krångla till det, eller hur?

Annat som pågår samtidigt och ger oss lite huvudbry just nu är:

  • Hur skapar vi bra kategorier för att kunna sortera och filtrera på den uppsjö av olika aktiviteter som genomförs i en kommun?
  • Hur ska processen se ut och vilka roller behövs för de som matar in uppgifter?
  • Hur gör vi kalendariet känt internt och omtyckt internt?

Ett första styrgruppsmöte hölls i förra veckan då leveranser och avgränsningar i projektet presenterades. Idag har vi referensgruppsmöte med enhetschefer, områdeschefer och kommunikatörer som på något sätt har helhetssyn över aktiviteter och evenemang i sina förvaltningar. Vi har också identifierat några större möten och tillfällen att berätta om projektet bland annat Mötesplats chef och stadens stora kommunikatörsmöte i november. Vi tror på bred och djup förankring för att lyckas.

Har du några önskemål om vad ett kalendarium för Göteborgs Stad ska ge dig? Antingen du är anställd och jobbar med aktiviteter eller om du är medborgare som söker aktiviteter. Lämna en kommentar, så svarar vi 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *