Bättre service för medborgarna när vi tar ansvar för vårt innehåll

Från och med nu är det möjligt att se vem som har ansvar för innehållet per sida på goteborg.se. Webbplatsen är inte bättre än sitt innehåll, brukar det heta. Och så är det. Korrekt, uppdaterad och begriplig information på goteborg.se är avgörande för att de som besöker webbplatsen ska få en bra service.

Göteborgs Stad är stort och vi har en gigantisk webbplats med mycket innehåll. För att vara säkra på att innehållet är korrekt behöver vi hjälpas åt och fördela ansvaret. Därför finns det personer som har ansvar att fakta stämmer och andra som ansvarar för att det är anpassat till webben det vill säga, att det är begripligt, tillgängligt och rättstavat innan publicering. Så har vi gjort ett bra tag nu. Det som är nytt är att det nu är möjligt för alla anställda i staden att se vem som har vilket ansvar på sidorna med hjälp av ett verktyg.

Om man är anställd i staden och inloggad kan man se vem som har fakta- respektive publiceringsansvar. Det gäller än så länge de övergripande sidorna, kategorisidorna och även på lokal information allt eftersom de nya enhetssidorna blir klara.

Om du upptäcker något fel, något obegripligt eller ouppdaterat kan du direkt kontakta den som har publiceringsansvar, som då kan rätta till eller om det behövs kontakta den som har faktaansvar. Medborgarna kan inte se namnen och vi ska inte hänvisa medborgare till dessa personer.

Verktyg för översikt, hantering och kommunikation
Förutom att du på varje sida kan se vem som ansvarar kan du nu få en översikt över ansvaret på alla kategorisidor på goteborg.se. Det kan vara listor över de med fakta- och publiceringsansvar i din verksamhet eller förvaltning. Du kan exportera uppgifterna till en excell-fil och ta fram e-postlista till alla med faktaansvar. Verktyget är ett bra stöd för alla som arbetar med goteborg.se både centralt och lokalt. Men det är också ett stöd för alla som vill meddela sig med den som ansvarar för ett visst innehåll.

Så här gör du för att sortera fram vilka sidor som du har hand om och viken förvaltning som har hand om vilka sidor. Just nu finns det inte fakta- och publiceringsansvar på enhetssidorna (lokalt innehåll som grundskolor). Det kommer först med de nya enhetssidorna som skapas under året.

Länk till instruktion för att få fram fakta- och publiceringsansvarslistor.

——– mer för den vetgirige —————————

Du som vill veta lite mer om vad det innebär att ha fakta- respektive publiceringsansvar kan se det här:

De som har ansvar för informationen är nyckelpersoner.
Det är ofta en handläggare eller annan person med faktakunskap inom området. Den som har faktaansvar bör ha tid och möjlighet att ta ansvaret och finnas nära den verksamhet/fakta som det gäller.

Den som har faktaansvar för innehåll på en eller flera kategorisidor på goteborg.se:

 • Ansvarar för att informationen/faktainnehållet är korrekt och förankrat.
 • Meddelar den som har publiceringsansvar om och när något behöver ändras, uppdateras eller saknas.
 • Kontrollerar allt från stavning till att innehållet är sant och korrekt. Detta görs i samband med förändringar av innehållet samt årligen i det redaktionella underhållsarbetet.
 • Lyfter önskemål om informationsbehov som finns ute i verksamheterna till den som publicerar eller till huvudredaktionen på webbstrategiska.
 • Tipsar den som publicerar om aktuell information som behöver lyftas fram.
 • Har ett tydligt medborgarfokus – ”Vilken information och service frågar medborgaren efter?”
 • Känner till språklagen och att informationen ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Alla som publicerar på goteborg.se har publiceringsansvar och måste genomgå en obligatorisk grundutbildning. Efter det får en rätt att publicera och har också fått stöd i att göra rätt.

Fakta- och publiceringsansvar hänger ihop. Det är ofta förvaltningsredaktör eller kommunikatör som har publiceringsansvar i verksamheterna men kan även vara en person som ansvarar för enskilda sidor till exempel för en grundskola.

Den som har publiceringsansvar för en eller flera kategorisidor på goteborg.se:

 • Publicerar innehåll på goteborg.se och säkerställer att det är tillgängligt, korrekt och begripligt.
 • Analyserar texter utifrån målgrupp och syfte, normkritik samt klarspråk.
 • Har ett helhetsperspektiv och bidrar också med specifik verksamhetskunskap.
 • Har genomgått obligatorisk grundutbildning (körkort) för att få publicera på goteborg.se.
 • Samverkar med den som ansvarar för fakta
 • Leder arbetet lokalt med systematiskt redaktionellt underhåll av innehållet.
 • Lyfter önskemål om informationsbehov som finns ute i verksamheterna till huvudredaktionen.
 • Har ett tydligt medborgarfokus – ”Vilken information och service frågar medborgaren efter?”
 • Känner till språklagen och att informationen ska vara vårdad, enkel och begriplig.
 • Medverkar vid behov på redaktionella möten.
 • Medverkar vid tillfälliga arbetstoppar inför releaser och större förändringar.
 • Är ambassadör för webbsamordningen och goteborg.se
 • Kan sprida kunskap och svara på frågor om goteborg.se inom den egna organisationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *